Nederlanders hebben relatief weinig wettelijke vakantiedagen in vergelijking met andere landen in West-Europa, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Mercer. Is het echt zo slecht gesteld met de vrije dagen in ons land?

De koppen op Nederlandse nieuwssites laten dinsdag weinig te raden over. Nederlanders komen er bekaaid af met de vrije dagen in vergelijking met andere Europese landen.

Je krijgt de indruk dat het slecht gesteld is met de arbeidsvoorwaarden in Nederland. Hoe zit het werkelijk?

Nederland nummer laatst

Aanleiding voor de berichtgeving is een onderzoek van Mercer dat dinsdag is gepubliceerd. Het adviesbureau heeft geïnventariseerd hoeveel vrije dagen werknemers hebben in verschillende West-Europese landen.

Met 8 feestdagen en 20 wettelijk bepaalde vakantiedagen scoort Nederland het slechtst van de vergeleken landen. Finnen hebben de meeste vrije dagen per jaar.

De bovenstaande cijfers kloppen ongetwijfeld. Als je op basis van deze gegevens conclusies trekt, komen Nederlanders er inderdaad bekaaid af.

Bedenk echter dat Mercer in de vergelijking het minimum aantal vakantiedagen heeft meegenomen dat werkgevers volgens de wet moeten geven. Dat zijn er in Nederland twintig per jaar. Zoals het adviesbureau zelf ook aangeeft is het gangbaar voor werkgevers om er meer te geven: tussen de 25 en 30 vakantiedagen.

Iets onder Europees gemiddelde

Dat zie je terug in het rapport van Eurofound, dat in 2012 de werkomstandigheden in Europese lidstaten onderzocht. Het EU-agentschap heeft niet het wettelijke minimum aan vakantiedagen in kaart gebracht, maar gaat uit van daadwerkelijk overeengekomen vakantiedagen in de verschillende cao’s.

Volgens Eurofound kregen Nederlanders 25 betaalde vrije dagen in 2012, slechts 0,3 dagen minder dan het gemiddelde van de 28 EU-lidstaten.

Om de vergelijking met het Mercer-rapport te maken, is het relevanter om naar de eerste vijftien lidstaten te kijken (EU15). Mercer heeft daarvan alleen Oostenrijk niet meegenomen. Dan zie je dat Nederlanders gemiddeld 1,7 minder vakantiedagen hadden in 2012.

Dat Nederland alsnog onder aan het lijstje van vrije dagen eindigt, komt door het relatief lage aantal feestdagen dat we hier hebben. Eurofound telt er zes per jaar, terwijl Mercer uitgaat van acht. Het verschil komt waarschijnlijk doordat in het jaar dat Eurofound het onderzoek deed, er een paar feestdagen op een zondag vielen.

We werken ook minder

In totaal dus weinig vrije dagen voor Nederlanders. Maar dat is geen reden om te klagen, suggereert econoom Mathijs Bouman in de onderstaande tweet. Nederlanders werken ook relatief weinig, blijkt uit cijfers van de OESO.

Ook hier is een kanttekening op zijn plaats. Nederland telt in verhouding veel parttimers, waardoor het aantal werkuren per werknemer door de bank genomen lager is dan in andere landen.

Je krijgt een beter beeld door te kijken naar het aantal uren dat iemand met een voltijdbaan per jaar werkt. Dat bereken je door het aantal vrije dagen af te trekken van de jaarlijks gewerkte uren zoals is overeengekomen in cao's.

Nederland blijkt dan geen uitschieter. Een voltijd werknemer in ons land klokte 1699 uur in 2012, terwijl het EU15-gemiddelde op 1678 uur lag. Arbeiders in de 28 lidstaten werkten normaliter 1712 uur, aldus Eurofound.

Voor wie nog steeds denkt dat we in Nederland te weinig vrije dagen krijgen, moet eens naar de situatie in de Verenigde Staten kijken. Daar krijgen werknemers gemiddeld 16 vakantiedagen per jaar.