Het aantal werkenden in Nederland tussen de 45 en 75 jaar is sinds januari 2014 gegroeid met bijna 200.000 personen. 

Dat blijkt uit de cijfers over de arbeidsmarkt die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag publiceerde.

De toename is groter dan bij andere leeftijdscategorieën. Bij 15- tot 25-jarigen kwamen er ‘slechts’ 53.000 werkenden bij; bij mensen tussen 25 en 45 jaar was er zelfs sprake van een daling van 41.000 werkenden.

In totaal waren er in juli ruim 8,4 miljoen mensen met betaald werk in Nederland. Dat is het hoogste aantal in meer dan zeven jaar tijd.

“Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met 95 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen”, schrijft het CBS.

Van de 4,4 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar die geen betaald werk hadden in juli, waren er 541.000 werkloos. 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.