Vissers, energiebedrijven en natuurorganisaties hebben een akkoord bereikt over een “nieuwe balans” op de drukke Noordzee. Voor het akkoord stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar, waarvan het grootste deel (119 miljoen) naar het uitkopen en verduurzamen van de vissersvloot gaat.

Onder leiding van PvdA-coryfee Jacques Wallage gingen de partijen in opdracht van het kabinet om tafel om afspraken te maken over de verdeling van de Noordzee, die steeds drukker wordt door de komst van windparken. In het akkoord staat onder meer dat ruimte zo veel mogelijk “multifunctioneel” moet worden gebruikt.

De partijen willen verder onderzoeken of de ruimte waar windmolenparken gepland zijn in het zuidelijke deel van de Noordzee open kan blijven. Er zouden dan eerder windparken in het noordelijke deel geopend moeten worden. De mogelijkheid dit te doen moet nog worden verkend, zeggen de partijen.

In januari lekte al uit dat het kabinet een “bod” van 200 miljoen op tafel legde. Daar zijn de partijen voor nu mee akkoord gegaan, hoewel er organisaties zijn die dit niet genoeg vinden, stelde Wallage.

Een deel van dat bedrag, 55 miljoen euro, wordt gestoken in onderzoek en natuurherstel. Er worden verder nieuwe plannen opgesteld om bepaalde diersoorten goed te beschermen.

Ook moet een deel van de opbrengst van bedrijven die energie winnen op de Noordzee, in de toekomst mogelijk geïnvesteerd worden in natuurherstel en verduurzaming, als daar meer geld voor nodig is dan gedacht, aldus het akkoord.

Wallage beklemtoonde bij de presentatie dat het om een “onderhandelaarsakkoord” gaat. De partijen leggen het “met een positief advies” voor aan de achterban en zullen 31 maart opnieuw onderling spreken om het akkoord naar verwachting definitief te ondertekenen. Vanwege de tegenstrijdige belangen van de partijen, zitten er voor veel onderhandelaars “pijnpunten” in het akkoord. Toch is het volgens Wallage een kwestie van “samen uit, samen thuis”.

Lees ook op Business Insider

Overigens kan er plots veel veranderen op de Noordzee, stellen de organisaties. Ze willen dan ook met elkaar in overleg blijven. “Zo moet het mogelijk worden effecten van de afspraken in dit akkoord gezamenlijk te evalueren en waar nodig bij te stellen.”