De trotse eigenaar van twee dure barbecues ontdekt op een ochtend in februari vorig jaar dat zijn zogeheten ‘Bigg Eggs’ uit zijn tuin zijn gestolen. Hij claimt de schade van 2.956 euro – inclusief de gestolen accessoires – bij Aegon, omdat zijn inboedelverzekering ook diefstal uit de tuin of vanaf het balkon dekt.

Maar in de polis staat dat het dan moet gaan om “diefstal van en vandalisme aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed, in de tuin of op het balkon van de woning”. Aegon ziet de barbecues niet als tuinmeubelen en weigert daarom de schade te vergoeden.

Het Kifid, het klachteninstituut van de financiële sector, gaat daarin mee, blijkt uit een recente uitspraak (pdf). Kifid baseert zich daarbij op de officiële definities van de begrippen meubel en barbecue:

“Een meubel heeft immers als doel om een interieur aan te kleden terwijl een barbecue een gebruiksvoorwerp is waarmee voedingsproducten worden bereid door deze te roosteren.”

Maar de bestolen barbecue-eigenaar vindt dat de opsomming van verzekerde artikelen op meerdere manieren te interpreteren is. Zijn barbecues zouden volgens de zogeheten contra proferentem-regel gewoon onder de polisvoorwaarden moeten vallen:

"Het heeft er alle schijn van dat de Verzekeraar heeft beoogd die roerende zaken onder de dekking van de verzekering te brengen die gewoonlijk in een tuin van een woonhuis kan worden aangetroffen en niet op andere wijze te verzekeren zijn. Niet valt in te zien waarom een barbecue niet in het rijtje van opgesomde zaken zou thuishoren."

De Geschillencommissie stelt zich op het standpunt dat uit de definities in de Van Dale niet volgt dat een barbecue onder het begrip meubel valt en wijst de eis tot schadevergoeding af.

Beter opletten

Aegon vindt bovendien dat de eiser zijn dure barbecues niet buiten had moeten laten staan:

"Het is algemeen bekend dat dergelijke dure barbecues gewilde objecten zijn en gemakkelijk te stelen. Van Consument had mogen worden verwacht dat deze buiten gebruik worden opgeborgen."

De verzekerde vindt dat onzin, omdat de barbecues allebei 75 kilo wegen en er eentje zelfs was ingebouwd in een tuintafel: "Deze barbecue kan daarom in ieder geval onder de noemer tuinmeubilair worden geschaard", stelt hij in zijn eis.

De uitspraak van de geschillencommissie is een niet-bindend advies, dus de eiser kan nog naar de rechter stappen.