• De versobering van de fiscale regeling voor expats bij de inkomstenbelasting zal ertoe leiden dat 10 tot 15 procent minder kennismigranten naar Nederland komen.
  • Buitenlandse werknemers kregen in bepaalde gevallen tot voor kort vijf jaar lang 30 procent van hun brutoloon belastingvrij, maar dit is op initiatief van onder andere NSC en GroenLinks-PvdA versoberd.
  • De 30-procentregeling levert volgens de onderzoekers meer belasting op dan die kost, omdat er hierdoor meer hoogopgeleide migranten naar Nederland komen.
  • Lees ook: Kennismigranten zijn vaak gewoon salarismigranten, volgens Arbeidsinspectie

De versobering van de expatregeling bij de inkomstenbelasting zal ertoe leiden dat er minder kennismigranten naar Nederland komen, meldt SEO Economisch Onderzoek in een rapport dat is opgesteld op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer. Onderzoekers schatten dat hierdoor ongeveer 10 tot 15 procent minder hoogopgeleide werknemers naar ons land komen.

Buitenlandse werknemers kregen tot voor kort vijf jaar lang 30 procent van hun brutoloon belastingvrij. Afgelopen najaar heeft de Tweede Kamer deze 30-procentregeling versoberd, op initiatief van NSC, GroenLinks-PvdA, Volt en de ChristenUnie.

Daardoor hebben expats dit belastingvoordeel alleen in de eerste twintig maanden. In de twintig maanden daarna krijgen ze 20 procent belastingvrij en vervolgens in een even lange periode 10 procent.

De 30-procentregeling levert volgens de onderzoekers meer belasting op dan die kost, omdat migranten met een goedgevulde portemonnee deze kant op komen. Het kan dus nadelige gevolgen hebben voor de schatkist om de regeling af te schaffen of te versoberen, zeggen zij. Ze voorzien bovendien dat bedrijven dan minder geneigd zijn om in Nederland hun investeringen te doen.

In 2022 maakten ongeveer 110.000 expats gebruik van de 30-procentregeling.

Werkgevers tegen versobering fiscale expatregeling

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en FME zeggen dat de versobering slecht is voor de toekomst van Nederland. "Voor het behoud van onze welvaart en goedbetalende banen zijn juist innovatieve bedrijven, groot en klein, cruciaal. Zij concurreren wereldwijd om schaars toptalent, met name in technische vakgebieden.

Ook andere landen trekken hard aan deze mensen. Zij kennen dit soort regelingen eveneens. De 30 procent-regeling is dan ook onmisbaar als we een echte kenniseconomie willen zijn", aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW.

"Het is essentieel dat onze Nederlandse bedrijven innovatief en concurrerend kunnen blijven. Hiervoor is technisch talent uit het buitenland nodig. De 30 procent-regeling speelt een cruciale rol om Nederland aantrekkelijk te maken", stelt voorzitter Theo Henrar van FME.

LEES OOK: Techbedrijven die klagen dat ze zonder expatregeling internationaal talent mislopen doen iets niet goed, vindt rechterhand van Omtzigt