Immigratie, en dan vooral de toestroom van asielzoekers, staat al jaren hoog op de politieke agenda – meest recentelijk door de Europese vluchtelingencrisis.

Bij het Brexit-referendum van afgelopen jaar was immigratie een prominent thema en ook Donald Trump maakte er een speerpunt van bij zijn verkiezingscampagne. Het is ook het onderwerp waarmee PPV-leider Geert Wilders al jarenlang grote groepen mensen voor zich wint en van zich afstoot.

Waar staan de Nederlandse politieke partijen precies op dit onderwerp? Business Insider ploos de partijprogramma’s na van partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Hieronder een overzicht van de standpunten bij vijf belangrijk kwesties die rond vooral rond asielprocedures spelen.


SP GL PvdD PvdA DENK D66 CDA CU 50Plus VVD SGP VNL PVV
Verruiming kinderpardon    ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✖  ✓  ✓  ✖  ✖  ✖  ✖
Geld voor opvang in regio    ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✖
Meer Europese afspraken  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✖  ✖
Kleinschaligere azc’s  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✖  ✓  ✖  ✖
 Nul asielzoekers erbij  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✓  ✓

Minder immigratie

Van de Nederlandse politieke partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer zijn er maar twee partijen die duidelijk stellen dat zij simpelweg minder immigratie willen: VNL en PVV. PVV heeft het zelfs over “nul asielzoekers erbij” en “geen immigranten meer uit islamitische landen”. VNL zegt ook dat de “immigratiegolf” moet stoppen, en wil asielzoekers alleen opvangen in de eigen regio.

Uit het partijprogramma van de VVD komt ook duidelijk naar voren dat het een streng immigratiebeleid voor ogen heeft, maar verwoordt dat genuanceerder. De partij wil dat asielzoekers alleen nog op uitnodiging naar Nederland kunnen komen.

Opvang in de regio, kleinschalige azc's

Vrijwel alle partijen zijn bereid te investeren in opvang in de regio. Dat wil zeggen; er moet geld komen om de opvang in en rond de conflictgebieden te verbeteren en te vergroten. Alleen de PVV zegt hier niets over, hoewel dat ook kan liggen aan de beknopte aard van het verkiezingsprogramma (1 A4'tje).

Op VNL, PVV en VVD na pleiten ook alle partijen voor kleinschaligere asielzoekerscentra (azc's), om zo de druk op gemeenten en buurten te verlichten.

Europees beleid

De meeste partijen zijn het erover eens dat er meer Europese afspraken gemaakt moeten worden om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Over hoe ver die afspraken moeten gaan zijn de meningen verdeeld.

GroenLinks en D66 hebben het duidelijk over een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. SP, Partij voor de Dieren en 50Plus hebben het alleen over Europese afspraken over verdeling van vluchtelingen.

VNL, PVV willen het asielbeleid juist helemaal in eigen handen houden.

Kinderpardon

GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 spreken expliciet over een verruiming van het kinderpardon. SP heeft het over een "ruimhartige" uitvoering daarvan. DENK en 50Plus zeggen hier niets over in hun partijprogramma, maar stemden onlangs wel in met een motie om het pardon voor kinderen te versoepelen.

De Partij van de Dieren stelt nadrukkelijk dat in Nederland gewortelde kinderen een een verblijfsvergunning krijgen. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, hoeft er wat de partij betreft ook geen onderzoek meer gedaan te worden naar 'het belang van het kind'.

Het CDA zegt hier niets over in het verkiezingsprogramma. In 2014 was de partij tégen een soepelere pardonregeling. In schrijnende gevallen kan de bewindspersoon ingrijpen.

In dit overzicht zijn geen partijen inbegrepen die nog niet zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Hier vind je de standpunten van Forum voor Democratie, de Piratenpartij, Nieuwe Wegen en Artikel 1