De de gezondheidszorg en pensioenvoorzieningen zijn duidelijk niet alleen het stokpaardje van links meer. Bijna elke politieke partij vindt dat het anders moet, linksom of rechtsom. Het bestaansrecht van een partij als 50Plus is zelfs gebouwd op thema’s als de pensioenleeftijd en de zorg voor ouderen.

Bijna alle partijen doen bovendien hun best om het onderwerp te claimen. ze lijken dus door te hebben dat het een interessant onderwerp is voor de kiezer.

Maar ook al vindt iedereen dat het anders moet, de meningen zijn op een aantal hoofdpunten toch nog behoorlijk verdeeld.

Business Insider ploos de partijprogramma’s na van de partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Hieronder een overzicht van de standpunten bij vier belangrijke kwesties over de zorg en het pensioen.


SP GL PvdD PvdA DENK D66 CDA CU 50Plus VVD SGP VNL PVV
Eigen risico opheffen  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✖  ✖  ✖  ✓  ✖  ✖  ✖  ✓
Nationaal Zorgfonds  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖  ✖
Verbod winstuitk. zorgverz.  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✖  ✓  ✓  ✓  ✖  ✖  ✓  ✓
Pensioenleeftijd naar 65  ✓  ✖  ✓₁  ✓₁  ✖  ✖  ✖  ✓  ✖  ✖  ✖  ✓

 

₁: Via flexibilisering

Eigen risico

De linkse partijen, aangevuld met 50Plus en PVV, willen het liefst helemaal af van het eigen risico bij de zorgverzekering - dat het bedrag dat je zelf moet betalen aan zorgkosten voordat de verzekeraar medicijnen en behandelingen begint te vergoeden..

In 2017 ligt het verplichte eigenrisicobedrag net als als in 2016 op 385 euro. D66, CDA, ChristenUnie, VNL en SGP vinden allemaal dat dat bedrag omlaag moet.

Alleen de VVD zegt niet nadrukkelijk dat het eigen risico verlaagd of afgeschermd moet worden. Wel zegt de partij het eigen risico “slimmer te willen inzetten”.

Nationaal zorgfonds

Een kleiner aantal partijen (SP, 50Plus en Partij voor de Dieren) steunt het plan voor een nationaal zorgfonds.

Zo’n fonds zou de sleutelrol die private zorgverzekeraars nu spelen moeten overnemen. Volgens de initiatiefnemers van de campagne voorkomt dat “onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie”.

In de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen komt het nationaal zorgfonds niet voor. VVD-Kamerlid noemde het plan eerder “een giftige pil, verstrekt door een kwakzalver die alleen maar op je geld uit is”.

CDA liet zich eerder ook negatief uit over het plan, maar zegt wel het aantal polissen te willen verminderen en ook GroenLinks wil het aantal polissen beperken. PvdA pleit voor één uniforme basispolis.

Winstuitkeringen zorgverzekeraars

Momenteel geldt er een verbod op winstuitkeringen aan aandeelhouders bij zorgverzekeraars. Dat verbod geldt nog tot 1 januari 2018.

Maar wat de meeste partijen betreft wordt dat verbod verlengd. Veel partijen noemen dit in hun verkiezingsprogramma, maar dit bleek ook al in januari tijdens een stemming.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde januari voor een verlenging van dit verbod. Alleen VVD, D66 en SGP stemden tegen.

AOW-leeftijd

Vooral op de flanken wil men de verhoogde AOW-leeftijd terugdraaien. 50Plus en PVV zij hier het helderst over: de leeftijd waarop mensen met pensioen kunnen moet weer terug naar 65. SP heeft 28 januari het verkiezingsprogramma aangepast, en vindt nu ook dat de AOW-leeftijd terug naar 65 moet. Eerdere pleitte de partij nog een flexibilisering van de AOW-leeftijd.

Partij voor de Dieren en PvdA willen datzelfde bereiken door middel van een flexibele AOW-leeftijd. VNL wil de pensioenleeftijd vastzetten op 67, zodat die niet verder wordt verhoogd.


In dit overzicht zijn geen partijen inbegrepen die nog niet zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Hier vind je de standpunten van Forum voor Democratie, de Piratenpartij, Nieuwe Wegen en Artikel 1

LEES OOK: Dit willen de politieke partijen met de euro en de Europese Unie