Het aantal faillissementen is in april weer opgelopen, na een daling in maart. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal faillissementen bleef ondanks de toename onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona.

Met 238 faillissementen in april is het aantal wel dubbel zo hoog als in april 2022 jaar, toen 119 bedrijven hun deuren moesten sluiten. In de eerste vier maanden van dit jaar was het aantal faillissementen ook ruim anderhalf keer zo groot als in dezelfde periode van vorig jaar.

Bron: CBS
Bron: CBS

In april werden volgens het CBS 26 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart. Dat is een stijging van 12 procent. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak.

Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. Na augustus 2022 is het aantal faillissementen vier maanden op rij gestegen, maar bleef het aantal relatief laag. Daarna ging het aantal faillissementen weer op en neer.

Dat het aantal faillissementen al langer vrij beperkt is, heeft onder andere te maken met de eerdere coronasteun vanuit het kabinet waardoor ook bedrijven die in de basis niet gezond waren overeind konden blijven. Inmiddels worden bedrijven niet meer vooral geplaagd door corona, maar door het flinke oplopen van de energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen. Daarvoor heeft de overheid eveneens steun opgetuigd.

Net als in de voorgaande maanden was de handel in april de bedrijfstak waarin de meeste faillissementen werden uitgesproken, namelijk 43. In maart waren dat er 46. Daarna volgde de bouwnijverheid met 29, tegen 26 een maand eerder. Beide sectoren behoren tot de grootste bedrijfstakken. Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag. In de horeca gingen iets minder bedrijven failliet.

Lees ook: Aantal faillissementen in de detailhandel bijna verdubbeld in de eerste 4 maanden van 2023