De plannen van staatssecretaris Eric Wiebes om zelfstandigen en opdrachtgevers samen verantwoordelijk te maken voor het bewijs dat zzp’ers echt ondernemers zijn, stuiten op veel kritiek.

De Raad van State ziet niets in een wetsvoorstel van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën om de VAR-verklaring voor zzp’ers te vervangen door een andere regeling. Het hoogste adviesorgaan van de regering vraagt zich af welk probleem hiermee wordt opgelost. Het vindt dat het kabinet het plan moet heroverwegen.

Zzp’ers moeten een VAR (verklaring arbeidsrelatie) tonen aan hun opdrachtgevers, waardoor ze laten zien dat ze echt zelfstandig zijn en zelf hun belasting afdragen. Bij problemen zijn de financiële gevolgen altijd voor de zzp’er. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: mensen die op papier werken als zzp’er maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn.

Wiebes wil daarom opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken voor de juistheid van de gegevens. Hiervoor is een nieuwe procedure bedacht, de ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL). Wiebes verwacht dat dit schijnconstructies tegengaat.

Aanpak schijnzelfstandigheid?

Maar de Raad van State gelooft er niets van dat dat helpt. De raad denkt dat schijnzelfstandigheid op deze manier niet adequaat wordt bestreden. Bovendien is de omvang van het probleem niet duidelijk. Dat zou best wel eens kleiner kunnen zijn dan gedacht, stelt het adviesorgaan.

Ook FNV zelfstandigen is kritisch en spreekt van een "ondoordacht wetsvoorstel met desastreuze gevolgen voor zzp’ers en hun opdrachtgevers." FNV vindt dat Wiebes vooruit loopt op een belangrijk onderzoek naar de positie van zelfstandigen dat in december wordt afgerond. Daarnaast pleit de vakorganisatie voor maatregelen op maat tegen schijnzelfstandigen en geen generiek beleid.

Bron: ANP/Z24

Lees ook

ZZP'er: alternatief VAR-verlaring ziet er zo uit

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl