Nu V&D definitief failliet is, kun je als klant met de gebakken peren zitten. Wat moet je doen als je net iets hebt besteld bij de warenhuisketen?

Heb je nog geld van de winkel tegoed – omdat je bijvoorbeeld een aanbetaling hebt gedaan – dan moet je aankloppen bij de curator.

Hij inventariseert de waarde van de boedel en betaalt hieruit alle schulden. Dit gebeurt volgens een bepaalde hiërarchie. In deze rangorde neemt de consument een uiterst benarde positie in, stelde Olav Wagenaar, publiciteitscoördinator bij rechtsbijstandsverzekeraar DAS, eerder al tegenover Z24. De klant staat achteraan.

In de regel zul je daarom niets terugzien van je (aan)betaling, tenzij in de failliete boedel geld overblijft nadat de schuldeisers die voorrang hebben – dat zijn vaak de banken en de Belastingdienst – zijn uitbetaald.

Als de winkel is aangesloten bij een branche-organisatie die ook een garantieregeling kent, kun je een beroep doen op deze regeling. Veel garantieregelingen zijn echter beperkt en bieden in lang niet alle gevallen dekking voor de hele aanbetaling, aldus Wagenaar. Hij adviseert daarom de voorwaarden van de garantieregeling goed door te lezen.

Verplichtingen

Wees je er wel van bewust dat een faillissement de koop niet ongedaan maakt. Heb je kleding, een koffer of computer besteld, dan kan de curator besluiten deze alsnog te leveren. Jij bent dan verplicht alles af te nemen en te betalen. Stap dus niet overhaast naar een andere leverancier, maar wacht eerst af wat de curator gaat doen.

Besluit hij de koop ongedaan te maken, dan moet de curator een eventuele aanbetaling aan jou teruggeven, maar de kans dat je dit geld ook echt terugziet is in de praktijk dus vrij klein.

Wil je dergelijke problemen voorkomen, probeer dan zo min mogelijk vooruit te betalen. Je kunt hierover onderhandelen met de winkelier. Wettelijk mag een leverancier maximaal de helft van het aankoopbedrag als aanbetaling vragen.

Reparatie

Heb je bijvoorbeeld een kapot artikel of product voor reparatie gegeven bij een winkel die vervolgens failliet gaat, dan blijft dat product van jou, stelt Wagenaar. Hij adviseert om de curator schriftelijk te verzoeken het item binnen veertien dagen terug te geven.

Je zult uiteraard wel moeten aantonen dat jij de eigenaar bent. Vraag daarom altijd om een ontvangstbewijs als je iets laat repareren.

Garantie

Een ander probleem waar klanten van een failliete winkel tegenaan lopen is de garantie. Stel dat de staafmixer die je bij V&D hebt gekocht kuren vertoont, bij wie moet je dan aankloppen? Je kunt het proberen bij de curator, stelt Wagenaar, maar het valt niet te verwachten dat hij je klacht in behandeling neemt. “De curator handelt de financiën af. Hij runt niet de winkel.”

Rust op het product een fabrieksgarantie, dan maak je volgens hem meer kans bij de fabrikant of de importeur. “Dat gaat sneller.” In de garantievoorwaarden die je bij aankoop hebt meegekregen, kun je checken of sprake is van fabrieksgarantie.

Is de fabrieksgarantie verlopen, dan moet je er volgens Wagenaar van uitgaan dat je met lege handen staat, want de curator zal waarschijnlijk niet thuis geven.

Als consument heb je recht op een deugdelijk product, ook na afloop van de garantie in de winkel. Gaat je koelkast bijvoorbeeld na drie jaar kapot, terwijl de garantietermijn is verstreken, dan kun je – met een beroep op het burgerlijk wetboek – bij de winkelier een deel van de reparatiekosten claimen.

Voor fabrikanten gelden dergelijke wettelijke verplichtingen echter niet. Met een fabrikant heb je geen koop gesloten, dus hij heeft hoogstens een verplichting vanwege een door hem verstrekte garantie, als deze nog geldt. Is de garantie afgelopen, dan heeft de fabrikant geen verplichtingen meer. Je kunt hooguit proberen een beroep te doen op een coulanceregeling.

Bijgekochte garantie

Heb je verlengde garantie gekocht, dan kan die regeling in sommige gevallen soelaas bieden. Is deze afkomstig van een verzekeraar of de fabrikant, dan kun je bij deze partijen aankloppen, ook als de winkel failliet is.

Sommige winkeliers staan echter zelf in voor hun garantieverplichtingen, zonder tussenkomst van een verzekeraar. In dat geval is de verlengde garantie bij een faillissement van de verkoper niets waard. Overweeg je garantie bij te kopen – wat in principe niet nodig is – lees dan eerst de garantievoorwaarden goed door.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl