Ongeveer driekwart van de Nederlanders geeft maximaal 1.500 euro per maand uit aan vaste lasten.

Bij de uitgaven aan hypotheeklasten, huur, zorgpremie, belkosten en andere vaste lasten zijn er behoorlijke verschillen tussen diverse groepen.

Wat betreft de hypotheek zitten veel huiseigenaren op maandelijkse kosten tussen de 600 euro en 800 euro.

Uitgaven voor wonen, zoals hypotheeklasten of huur, de energierekening, zorgverzekering en belkosten: je komt er niet onderuit.

Uit onderzoek van online consumentenadviseur PriceWise onder 2.000 Nederlanders blijkt dat ongeveer driekwart van de huishoudens maximaal 1.500 euro per maand kwijt is aan vaste lasten.

Dit komt naar voren uit Vaste Lasten Index van PriceWise, die verschillende soorten uitgaven in kaart brengt.

bron: PriceWise
bron: PriceWise

Het zijn vooral hoogopgeleiden die maandelijkse vaste lasten van 1.500 euro of meer hebben.

Kijk je naar de onderverdeling van vaste lasten, dan ziet het plaatje bij enkele veel voorkomende posten als volgt uit.

Hypotheek en huur

De hoogte van de hypotheeklasten kent behoorlijk wat variatie. Zo is er een groep van 47 procent die tussen de 400 euro en 1.000 euro per maand kwijt is aan hypotheeklasten.

Ongeveer 13 procent van de gepeilde huiseigenaren zit boven de 1.000 euro aan hypotheekkosten per maand en een groep van ongeveer 40 procent heeft juist hypotheeklasten van minder maximaal 400 euro per maand.

Bron: PriceWise
Bron: PriceWise

Van de groep die huurt zit 35 procent op een huur tussen de 400 en 600 euro per maand en 41 procent op een huur van 600 tot 800 euro per maand. Deze huren vallen voor het grootste deel onder de sociale huurgrens van 737 per maand.

Zo'n 13 procent van de huurders betaalt meer dan 800 euro per maand.

Zorgpremie

Wat betreft de uitgaven voor de zorgpremie zit zo'n 54 procent van de Nederlanders op een maandpremie tussen de 110 euro en 150 euro.

Iets minder dan een kwart betaalt meer dan 150 euro per maand voor de zorgpremie.

Bron: PriceWise
Bron: PriceWise

Energierekening: stroom en gas

Dan de energielasten. Meest gebruikelijk voor de maandelijkse uitgaven aan stroom, gas en water zijn kosten tussen de 75 euro en 175 euro per maand. Ongeveer 62 procent van de ondervraagden zit in die bandbreedte. Zo'n 15 procent zit op maandelijkse energiekosten die hoger zijn van 175 euro.

Bron: PriceWise
Bron: PriceWise

Internet, tv en belkosten

Bij de kosten voor internet, tv en (vaste) telefoonabonnementen zit de grootste groep, te weten 37 procent, op maandelijkse kosten tussen de 50 euro en 70 euro per maand.

Volgens PriceWise zitten jongeren tussen de 18 en 30 jaar vaker op maximale kosten van 50 euro per maand. Voor 30-plussers geldt dat ze vaker tussen de 50 euro en 90 euro per maand uitgeven aan internet, tv en bellen.

Aan de kosten voor smartphone-abonnementen geeft twee derde van de Nederlanders maximaal 30 euro per maand uit.

Bron: PriceWise
Bron: PriceWise

LEES OOK: Bang dat je de hypotheek niet meer kunt betalen? Sommige banken hebben speciale preventie-afdeling en dit is wat ze dand doen