Value8 heeft eindelijk de jaarrekening over 2016 met goedkeuring van de accountant gepubliceerd. Ten opzichte van het conceptverslag is het verlies van de Nederlandse investeringsmaatschappij 4,5 keer zo hoog geworden.

In een aparte bijlage heeft Value8 de verschillen tussen het conceptverslag en het definitieve jaarverslag over 2016 (nu hier te vinden) toegelicht. De cijfers spreken voor zich, want Value8 moet flink afboeken op het eigen vermogen en ziet het conceptverlies meer dan verviervoudigen.

Value8, het investeringsbedrijf van voormalig VEB-voorman Peter-Paul de Vries, heeft voor de goedkeuring van de accountant vooral moeten snijden in de cijfers van de bedrijven die het investeringsbedrijf geconsolideerd heeft. Dat gaat dus om bedrijven waarin Value8 een dusdanig groot belang heeft dat het het complete resultaat op de eigen balans moet zetten.

Dat gaat in dit geval om de bedrijven Ceradis, BK Group International en AmsterdamGold.Com. Het resultaat van die bedrijven is met respectievelijk 763.000 euro, 837.000 euro en 864.000 euro afgewaardeerd. Een flinke hap van bijna 2,5 miljoen euro dus.

Verlies 4,5 keer zo groot

Het conceptjaarverslag dat Value8 in mei publiceerde moet daardoor flink op de schop. In plaats van een winst van 8 ton op deelnemingen die volledig meetellen voor het resultaat, moet Value8 nu op die bedrijven een verlies van 1,7 miljoen euro schrijven.

Het verlies van het investeringsbedrijf als geheel is daardoor 4,5 keer zo hoog uitgevallen als in het conceptverslag werd opgeschreven. Toen ging Value8 nog uit van 779.000 euro verlies, nu is dat 3,6 miljoen euro geworden. In 2015 schreef Value8 nog een winst van 5,1 miljoen euro bij.

Want naast de bijna 2,5 miljoen euro aan verlies die het bedrijf extra op de geconsolideerde bedrijven nam, schreef Value8 ook nog een groter verlies bij de bedrijven waarin het een minderheidsbelang heeft. Dat ging van 1,6 miljoen euro naar 2,0 miljoen. Nog een hap van 400.000 euro dus.

Eigen vermogen valt 4,5 procent lager uit

Naast het verlies moet Value8 na de afronding door de accountant ook accepteren dat het eigen vermogen van het bedrijf een stuk lager uitvalt dan in het conceptjaarverslag werd verwacht. In plaats van de 60,5 miljoen euro waar Value8 in mei op rekende, blijkt het eigen vermogen 4,5 procent minder te zijn: 57,7 miljoen euro.

Dat komt door de lagere resultaten van de drie hierboven genoemde bedrijven, plus een afwaardering van 319.000 euro op HeadFirst Source Group.

De aanpassingen hebben Value8 overigens ook genoopt om het dividendvoorstel aan te passen. In plaats van de keuze tussen 15 eurocent contant of drie procent nieuwe aandelen krijgen aandeelhouders nu alleen nog maar de optie om het dividend in nieuwe aandelen te krijgen. "De intentie bestaat om over het boekjaar 2017 weer een contant dividend voor te stellen", schrijft Value8 in het jaarverslag.

Einde aan soap rond jaarverslag

Met het definitieve jaarverslag komt er eindelijk een einde aan de soap rond de rapportering van Value8. Het investeringsbedrijf kwam medio mei met een conceptverslag waarop de goedkeuring van een accountant ontbrak. Dit omdat er nog onderzoek werd gedaan naar mogelijk witwassen bij Value8-dochter BK Trust Group.

Vervolgens bleef het jaarverslag zo lang uit dat beleggersvereniging VEB meerdere malen aan de poort rommelde om opheldering te vragen. Vorige week stuurde de VEB nog een lijst vragen over onder meer het uitblijven van de definitieve jaarrekening en het gebrek aan transparantie en communicatie rondom het proces.

De goedkeuring van de jaarcijfers zal overigens pas in 2018 kunnen plaatsvinden. Een aandeelhoudersvergadering moet namelijk 42 dagen van tevoren aangekondigd worden, dus dat gaat dit jaar niet meer lukken.

LEES OOK OP FINANZEN.nl