De PvdA heeft dinsdag tijdens het ingelaste coalitieoverleg over de begroting ,,meerdere oplossingen” op tafel gelegd voor de dreigende crisis in het demissionaire kabinet over de lerarensalarissen. Deze voorstellen zijn vooral bedoeld om tijd te winnen, aldus bronnen rond het kabinet. Het moet ervoor zorgen dat de formerende partijen meer tijd krijgen om te bedenken wat hun financiële plannen zijn.

Het belangrijkste voorstel van de PvdA ging volgens ingewijden echter al vrij snel van tafel, omdat de VVD dat onacceptabel vond. De PvdA wilde twee begrotingen uitwerken, een met en een zonder extra geld voor leerkrachten. Zo zou het demissionaire kabinet kunnen wachten op uitsluitsel van de formatietafel en toch op Prinsjesdag een begroting met een extraatje voor het basisonderwijs kunnen presenteren.

De PvdA eist dat nog in de begroting het demissionaire kabinet geld wordt vrijgemaakt voor basisschoolleraren. Vrijdag leek een akkoord met de VVD binnen handbereik. Het demissionaire kabinet zou 270 miljoen uittrekken voor de leerkrachten en daarnaast extra geld vrijmaken voor militairen met een pensioengat, een wens van de liberalen. De VVD zou dat aan de beoogde coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie voorleggen, maar kwam maandag terug met lege handen. De vier formerende partijen zouden zich niet willen binden aan zo’n loonsverhoging omdat zij het financiële plaatje voor het nieuwe kabinet nog niet rond hebben.

De VVD zag volgens bronnen niets in de voornaamste oplossing die de PvdA dinsdag op tafel legde, omdat het kabinet dan vastgeklonken zou zitten aan een van de twee uitgewerkte begrotingen. De liberalen willen zich daarop niet vastleggen, maar de armslag houden om nog aan een compromis te sleutelen. Zij zouden bijvoorbeeld nog verder willen onderhandelen over het precieze bedrag dat voor de PvdA-wensen wordt uitgetrokken.

De PvdA heeft de moed volgens ingewijden nog niet opgegeven en denkt dat de voorstellen toch levensvatbaar zijn. De partij wil daarover woensdag verder praten. In sociaaldemocratische kring is wel te horen dat de VVD de zaak op scherp zet door ,,deadlines te vervroegen” en onnodige spoed te eisen.