Eind deze week, als de loonstrook van mei binnenkomt, krijgen veel Nederlandse werknemers het vakantiegeld uitgekeerd. Dat geeft altijd een flinke boost aan je rekeningsaldo.

Het vakantiegeld is standaard 8 procent van het brutoloon, maar wat je netto krijgt kan flink verschillen. Daarbij spelen een aantal zaken mee.

Zo wordt het vakantiegeld doorgaand berekend over een periode van twaalf maanden, van juni tot juni. Als je in mei langer dan twaalf maanden in dienst bent, krijg je het vakantiegeld van een jaar uitgekeerd. Werk je echter korter dan een jaar, dan krijg je het vakantiegeld naar rato van de periode dat je ergens in dienst bent uitgekeerd.

Voor jongeren met een bijbaantje en voor uitzendwerk geldt overigens dat vakantiegeld meestal per maand wordt uitbetaald.

Verder is er natuurlijk een verschil tussen het bruto vakantiegeld en de netto uitkering. Hierbij spelen afhankelijk van de hoogte van je brutoloon verschillen in het belastingtarief voor de inkomstenbelasting een rol: tot een inkomen van 69.399 euro betaal je dit jaar 37,07 procent belasting als werkende en daarboven ligt het tarief op 49,5 procent.

Verder zijn de zogenoemde heffingskortingen van belang. Dat zijn bedragen die in mindering worden gebracht op de te betalen belasting, zoals de arbeidskorting. Hierbij geldt echter dat de belastingkorting lager wordt als je meer verdient.

Per saldo komt het erop neer dat hogere inkomens van het bruto vakantiegeld van 8 procent netto iets minder overhouden dan lagere inkomens, als je het procentueel bekijkt.

Lees ook: Ik bracht 7 nachten door in een hut van 16 vierkante meter op het grootste cruiseschip ter wereld – zo zag dat eruit

Vakantiegeld: wat houd je netto over?

Om de verschillen inzichtelijk te maken, hebben we met behulp van deze tool van berekenhet.nl een overzichtje gemaakt van het verschil tussen het bruto en netto vakantiegeld voor acht inkomens tussen de 35.000 euro bruto per jaar en 105.000 euro bruto per jaar.

In de tabel hieronder zie je het verschil tussen het bruto en netto vakantiegeld.

In de tabel is te zien dat je bij een jaarinkomen van 35.000 euro van het bruto vakantiegeld van 8 procent (2.800 euro) netto ongeveer 4,8 procent overhoudt (1.668 euro).

Bij de inkomens van 45.000 euro tot 65.000 euro houd je netto in het bovenstaande voorbeeld 4,1 procent over en daarboven 3,6 procent. Het blijft natuurlijk wel zo dat hogere inkomens in absolute zin meer vakantiegeld krijgen.

De afgelopen jaren hebben Nederlanders in coronatijd hun vakantiegeld vaak opgepot, waardoor ze extra hebben gespaard. De vraag is uiteraard of dat dit jaar ook zo zal zijn. Nu het weer mogelijk is om te reizen en in veel gevallen zonder coronabeperkingen naar het buitenland te gaan, neemt de animo voor vakantie uiteraard toe.

LEES OOK: Als vakantieganger meereizen op een containerschip: zo groot is het contrast met een cruiseschip