Hoogleraar culturele antropologie Niko Besnier, die vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag met een arbeidsconflict bij de Universiteit van Amsterdam vertrok, heeft volgens de rechter naast zijn transitievergoeding van bijna 44.000 euro ook recht op een ‘billijke vergoeding’ van 85.000 euro.

Dat staat in een op 3 maart gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter in een zaak waar universiteitsblad Folia eind vorig jaar over schreef.

De rechter oordeelde in Besniers voordeel, in een arbeidsrechtelijk conflict dat ontstond nadat er diverse signalen over “sociaal onveilig gedrag” waren binnengekomen bij decaan Agneta Fischer. Deze waren niet fysiek of seksueel van aard. Het ging om “verbale agressie en vernedering van met name promovendi, maar ook andere – vooral jonge – stafleden”, aldus decaan Fischer van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) eerder tegen Folia.

De UvA liet daarop onderzoek uitvoeren door consultancybureau Fijbes, waaruit bleek dat het gedrag structureel van aard was. Daarop wilde de UvA het dienstverband met Besnier verbreken, al stond dat niet in de conclusies van het rapport.

In de zaak die de UvA aanspande om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, oordeelde de rechter dat de arbeidsrelatie dusdanig verstoord was dat het dienstverband tot een einde moest komen. De UvA verweet de hoogleraar verwijtbaar handelen, maar de rechter oordeelde dat juist de universiteit daar schuldig aan is.

Volgens de rechter waren de conclusies uit het rapport van Fijbes niet zodanig dat er geen gesprek met hem gevoerd kon worden om zijn gedrag aan te passen. UvA heeft Besnier niet de gelegenheid gegeven om zijn houding te verbeteren. Dit geldt nog meer omdat Besnier altijd positieve beoordelingen kreeg over zijn functioneren.

Hoogleraar wilde €466.000 vorderen

Uit het op 3 maart 2023 openbaar gemaakte vonnis - dat stamt van april 2022 - blijkt dat de rechter heeft geoordeeld dat Besnier recht heeft op een vergoeding voor het leed dat het conflict veroorzaakte. Besnier die onder meer het universiteitsterrein niet meer mocht betreden, wilde 466.000 euro vorderen vanwege imagoschade, schade in zijn persoonlijke levenssfeer en een geruïneerde carrière.

De rechter kende echter een billijke vergoeding toe van 85.000 euro. Daarin woog zwaar mee dat de carrière van Besnier plotseling is geëindigd door toedoen van zijn werkgever, dat de UvA in strijd met goed werkgeverschap heeft gehandeld en dat de reputatie van Besnier is aangetast.

Ook de proceskosten van ongeveer 1.200 euro komen op het conto van de universiteit, die ook bijna 44.000 euro transitievergoeding aan Besnier moet betalen.

In Folia reageerde decaan Fischer in november 2022 verbijsterd op de uitspraak van de rechter. "Als een dergelijk zeer uitvoerig en consciëntieus uitgevoerd onderzoek nog niet voldoende is, is de vraag hoe je deze vorm van grensoverschrijdend gedrag dan ooit wél kan aantonen", vroeg ze zich af.

Besnier zei op zijn beurt tegenover het universiteitsblad dat er niet zoveel aan de hand was, maar dat hij promovendi wel 'gedetailleerde feedback' gaf. Volgens hem een kwestie van kwaliteitsbegeleiding. Ondertussen behandelde UvA hem wel 'als een crimineel', zei hij. De universiteit maakte zijn leven tot een hel, aldus Besnier.

Lees ook: KLM-manager met salaris van €13.404 per maand werd ontslagen vanwege betasten borsten van receptioniste tijdens reorganisatieronde: hij sprak van Knabbel en Babbel