• De Rijksuniversiteit Groningen heeft een probleem met de dataverwerking van studenten, blijkt uit documenten die techplatform AG Connect in handen heeft.
  • De instelling werkt met meerdere software-oplossingen waarin het onmogelijk blijkt om data van studenten te verwijderen.
  • Daarnaast blijkt dat de leerlingen door docenten online gevolgd kunnen worden zonder dat ze hiervan op de hoogte zijn.

Uit documenten in handen van techplatform AG Connect blijkt dat er problemen zijn met de verwerking van privacygevoelige data van studenten bij de Rijksuniversiteit Groningen. De gebruikte software van partijen als BrightSpace, AFAS en Progress.net blijkt niet in staat om privacygevoelige data van studenten uit de systemen te kunnen verwijderen, terwijl die wel wettelijk verplicht is. Ook is het mogelijk voor docenten om studenten online te volgen zonder dat ze hier van op de hoogte gesteld worden.

De problemen worden in een jaarverslag omschreven door de Functionaris Gegevensbescherming van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij stelt dat het probleem is dat de gegevens wel worden opgeslagen en worden gebruikt, maar vervolgens niet klaar worden gemaakt voor archivering of vernietiging.

De data wordt langer dan nodig bewaard en op verschillende media opgeslagen. Het maakt het ontsluiten van archiefplichtige documenten onmogelijk, wat ook verplicht is volgens de wet.

Volgens de Rijksuniversiteit zouden de leveranciers van de software bij de aanbesteding op de hoogte zijn gebracht van de vereiste om bovenstaande te kunnen uitvoeren.

Lees het hele artikel op AG Connect: Software kan gevoelige gegevens duizenden studenten niet wissen