Telkens wanneer je je e-mail opent gebeurt er iets wonderlijks. Het bericht dat je leest verliest op slag alle kleur en wordt dodelijk saai. Hoezeer de afzender ook zijn of haar best doet om enthousiast over te komen, blijkbaar leent e-mail zich gewoon niet voor enthousiasme.

Dat is in elk geval de mening van Jocelyn K. Glei, auteur van het nieuwe boek “Unsubscribe: How to Kill Email Anxiety, Avoid Distractions, and Get Real Work Done.” Glei stelt dat er maar één manier is om deze ‘e-mail anxiety’ te bestrijden. Wees nog enthousiaster wanneer je een e-mail schrijft. Nog specifieker: wees niet terughoudend in het gebruik van uitroeptekens! Ook niet in een professionele setting!!

Cues, al verstuur je ze met containers tegelijk, ze komen toch niet aan

In haar boek heeft Glei het over de ‘negatieve bias’ die psycholoog Daniel Goleman in 2013 al noemde: ‘Er bestaat een negativiteitbias in e-mails. Afzenders verkeren in de veronderstelling dat een boodschap positief overkomt omdat ze er klakkeloos vanuit gaan dat alle cues – zoals we die hebben in verbaal contact of wanneer we onze gesprekspartner kunnen zien – goed overkomen bij de ontvanger. dat is een onbewuste veronderstelling.’

Daar blijft het echter niet bij:

“Ontvangers percipiëren een positief bedoelde e-mail veel neutraler. Denkt de afzender dat een e-mail neutraal is, dan percipieert de ontvanger die e-mail weer als veel negatiever. Met andere woorden, e-mails hebben per definitie de neiging om negatief geïnterpreteerd te worden.”

Onze face-to-face-conversaties en -communicatie staan bol van de onbewuste cues - hetzij verzonden, hetzij ontvangen: gelaatsuitdrukkingen, toon van de stem, fysiek gebaren, lichaamstaal. En het zijn nu de uitroeptekens die deze cues moeten vervangen in e-mails.

In een interview met Business Insider, zei Glei dat uitroeptekens niet overdreven vrolijk lijken. Ze komen eerder over als wat je 'normaal enthousiast' zou noemen. het lijkt wel alsof tegen de tijd dat de ontvanger de e-mail leest, de gebruikte uitroeptekens al iets van hun kracht verloren hebben.

Zet jij graag de puntjes op de i? Dan kom je onbetrouwbaar over

Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die in een tekstbericht een punt aan het eind van een zin zetten, door de ontvanger van die tekst vreemd genoeg als minder oprecht worden beoordeeld dan afzenders die hun zinnen niet met een punt eindigen. En hoewel de studie niet over uitroeptekens gaat , lijkt het punt hier te zijn dat interpunctie een belangrijke voorspeller is van hoe jij overkomt op een ander.

Dit is natuurlijk geen pleidooi om elke zin met een uitroepteken te beëindigen! Dat zou wel heel onprofessioneel overkomen!! Alles dus met mate.

Glei kan het weten, ze is ervaringsdeskundige. In 'Unsubscribe' schrijft ze dan ook dat ze in haar carrière heeft moeten vleien, overtuigen en kritiek hebben, maar dat ze nooit zo veel succes zou hebben gehad wanneer ze in haar e-mails geen gebruik zou hebben gemaakt van ingebedde sociale cues. Zoals het uitroepteken!