De werkloosheid is in april opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het percentage werklozen tot 3,2 procent, van 3,3 procent een maand daarvoor.

Verder werd bekend dat er minder WW-uitkeringen werden verstrekt.

Het cijfer van maart was al het laagste percentage sinds begin 2003, maar de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de werkloosheidscijfers dus nog verder teruglopen. De cijfers betekenen dat er in april 316.000 mensen nog op zoek waren naar werk, tegen 327.000 in maart.

De daling van de werkloosheid onder jongeren hield net als voorgaande maanden aan. Circa 6,9 procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar zat daarbij zonder werk, tegen 7,1 procent een maand eerder.

Bij de mensen tussen de 25 en 45 jaar zakte het werkloosheidspercentage met 0,2 procentpunt naar 2,5 procent. Bij de oudere werknemers vanaf 45 jaar was sprake van een minieme daling. Hier kwam het werkloosheidspercentage uit op 2,3 procent.

De cijfers van het CBS zijn 'seizoengecorrigeerd'. Dat betekent concreet dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Afname WW-uitkeringen met 5 procent

Het aantal WW-uitkeringen daalde in april op maandbasis met 9200 tot 174.000. Dat betekende een afname met 5 procent. In vergelijking met april vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen met ruim een derde gedaald.

Hoofd Arbeidsmarktinformatie van UWV Rob Witjes spreekt van een aanhoudende trend. Deze begon in januari vorig jaar, met uitzondering van een enkele maand. "Opvallend aan deze maand is dat in alle sectoren het aantal WW-uitkeringen afneemt", aldus Witjes. In de horeca nam het aantal uitkeringen met 13,5 procent af. In de cultuur en de uitzendbranche gaat het om circa 7 procent.

Volgens Witjes komt de daling deels door het seizoenseffect. "De terrassen en de theaters trekken veel mensen aan en ook via uitzendbedrijven is deze maand meer werk te vinden. Daarnaast zorgt de huidige krappe arbeidsmarkt met veel vacatures tegenover een lage werkloosheid voor goede kansen voor werkzoekenden op het vinden van een baan."

Lees ook: Groei bedrijven vooral geremd door tekort aan personeel en minder door gebrek aan materialen