ANALYSE – Bij een herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump komend jaar lijkt een voortzetting van het huidige beleid het meest waarschijnlijk. Maar hoe moet je als belegger omgaan met dit soort politieke onzekerheden?

Eerst iets over de kans op een herverkiezing van Trump komend jaar. Sinds 1900 zijn er negentien Amerikaanse presidenten geweest van wie er zeventien een gooi deden naar een herverkiezing (de twee anderen – Harding en Kennedy – overleden tijdens hun presidentschap).

Van deze zeventien keer dat een gooi naar een herverkiezing is gedaan, werd de zittende president twaalf keer herkozen (70 procent). Een zittende president heeft duidelijk meer kans opnieuw gekozen te worden dan de politieke uitdager.

Tijdens vijf van de zeventien verkiezingsrondes was sprake van een recessie. In al die gevallen werd de zittende president niet herkozen. In de twaalf andere gevallen werd de zittende president juist herkozen, ongeacht wie de politieke uitdager was.

De zittende president claimt verantwoordelijk te zijn voor economische voorspoed en dat is kennelijk genoeg voor een herverkiezing.

Grootste risico voor Trump is een economische recessie in de VS

Recessies zijn lastig te voorspellen. Maar zoals het er nu naar uitziet is de kans dat de Verenigde Staten komend jaar in een recessie belandt, zeer klein.

Volgens een recessiebarometer van persbureau Bloomberg is de kans dat de VS de komende 12 maanden met een recessie te maken krijgt ongeveer 26 procent, terwijl dit risico begin dit jaar nog op bijna 50 procent werd ingeschat.

Lees ook op Business Insider

Een garantie biedt dit natuurlijk niet, maar alles overziend lijkt een scenario van een herverkiezing van president Trump – en daarmee grosso modo een instandhouding van het gevoerde beleid – zo’n onlogische aanname nog niet.

Beleggen in Amerikaanse zorgaandelen

Voor beleggers is van belang hoe je omgaat met de onzekerheid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In een recent gesprek dat ik had met een belegger kwam UnitedHealth Group ter sprake, een beursgenoteerde Amerikaanse zorgverzekeraar waarvan ik aandelen in bezit heb. Zijn vraag: of ik mij geen zorgen maak over het politieke risico vanwege een mogelijke politieke omwenteling in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan voor UnitedHealth.

Anders gezegd: wat als Trump niet wordt herkozen en een Democratische president ervoor kiest om het zorgstelsel aan te passen? Al te veel zorgen maak ik mij hierover niet, al is het alleen maar omdat UnitedHealth slechts één van de ongeveer twintig verschillende posities in mijn portefeuille is.

Bovendien is UnitedHealth momenteel lager gewaardeerd dan het eigen langjarige gemiddelde (in termen van koers/winst-verhouding). Beleggers houden niet van onzekerheid en kennelijk is een voor UnitedHealth ongunstig bestempeld scenario in ieder geval deels al in de beurskoers verdisconteerd.

Maar goed, stel dat Trump plaats maakt voor een Democratische president. Voor een grondige herziening van het Amerikaanse zorgsysteem is niet enkel een nieuwe president vereist, maar tevens een machtsverschuiving in het Amerikaanse Congres. En met de aanzienlijke invloed van medisch georiënteerde lobbygroepen – die belang hebben bij een status quo – is dan nog niet gerekend.

Maar stel dat het toch gebeurt, is dat dan dramatisch voor UnitedHealth? Waarschijnlijk niet.

UnitedHealth is dermate verweven in het Amerikaanse zorgsysteem – dit bedrijf is meer dan een aanbieder van zorgverzekeringen alleen – dat het vermoedelijk eveneens bij veranderde spelregels wel manieren zal vinden om heel winstgevend te blijven. Dat is tot nog toe in ieder geval steeds het geval geweest bij een hervorming van het Amerikaanse zorgsysteem.

Wat beleggen betreft is en blijft mijn suggestie bovenal om vast te houden aan het gespreid beleggen in aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsbedrijven, zoals UnitedHealth. De spreiding zorgt ervoor dat wanneer het met een bepaald aandeel – al dan niet tijdelijk – niet goed gaat, de portefeuille als geheel doorgaans nog prima blijft presteren.

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit aandelen UnitedHealth Group.

LEES OOK: Aandelen tikken records aan: waarom het niet verstandig is om te denken dat een forse correctie moet volgen