• Het campagneteam van Donald Trump beweert in een grote rechtszaak in Pennsylvania dat er in twee districten mogelijk sprake was van fraude.
  • Beide districten, Fayette en Luzerne, stemden overweldigend voor president Trump.
  • Zelfs al zou ‘president-elect’ Joe Biden de in Pennsylvania gewonnen kiesmannen moeten opgeven als gevolg van de rechtszaak, dan is het alsnog onwaarschijnlijk dat dit de verkiezingsuitslag verandert.

Het campagneteam van Donald Trump gaf begin deze week een 85 pagina’s tellende aanklacht vrij, waarin een federale rechter wordt gevraagd de hoogste ambtenaar van Pennsylvania te weerhouden van het erkennen van de presidentiële verkiezingsuitslag.

Als Trump deze zaak wint, kan dat ervoor zorgen dat ‘president-elect’ Joe Biden de 20 kiesmannen die hij in Pennsylvania heeft gewonnen, moet opgeven. Hoewel dit zijn totale score omlaag zou brengen, is het onwaarschijnlijk dat dit uitkomst van de verkiezing verandert.

In de rechtszaak wordt geclaimd dat er sprake is van onregelmatigheden bij het tellen van de stemmen. Daarbij worden anonieme toezichthouders en verkiezingswaarnemers geciteerd. Ook claimt het team van Trump dat Kathy Boockvar, de hoogste ambtenaar van Pennsylvania, verkiezingsambtenaren onjuist aanstuurde bij het verwerken van stemmen per post.

Opvallend is dat in het document slechts twee specifieke gevallen van kiezersfraude worden aangehaald door het campagneteam van Trump, zo meldt Adam Klasfeld voor Law & Crime.  

In beide gevallen gaat het om districten die overweldigend voor Trump stemden.

Als de stemmen in deze gebieden niet worden meegeteld, zal dat Bidens winstmarge in Pennsylvania, die momenteel 52.000 stemmen bedraagt en oploopt, alleen maar vergroten.

En zoals de lokale nieuwsartikelen die door het team van Trump in de rechtszaak worden aangehaald aangeven, waren de problemen die kiezersfraude mogelijk zouden maken al ruim voor de verkiezingsdag verholpen.

Een campagnebijeenkomst van president Donald Trump in Newtown, Pennsylvania, op 31 oktober 2020. Foto: Carlos Barria/Reuters
Een campagnebijeenkomst van president Donald Trump in Newtown, Pennsylvania, op 31 oktober 2020. Foto: Carlos Barria/Reuters

In het kiesdistrict Fayette ontvingen stemgerechtigden soms twee stembiljetten per post en waren sommige stembiljetten al ingevuld. De advocaten van Trump stellen dat beide situaties kunnen leiden tot kiezersfraude.

Om de claims te versterken haalt de aanklacht twee lokale nieuwsberichten uit oktober aan. Een van deze artikelen, over dubbele stembiljetten, meldt dat het probleem al verholpen was door de verkiezingsraad van het district vóór de verkiezingsdag. Andere nieuwsberichten over reeds ingevulde stembiljetten geven aan dat verkiezingsambtenaren ook al bezig waren om dit probleem te verhelpen.

Volgens de voorlopige verkiezingsuitslagen won Trump in Fayette bijna 67 procent van de stemmen.

Ook in Luzerne won Trump dik

Luzerne is het tweede genoemde district in de rechtszaak. Het campagneteam van Trump wijst erop dat een tijdelijke verkiezingsmedewerker in dit district 9 militaire stembiljetten heeft weggegooid die in ongemarkeerde enveloppen zaten. Het is niet duidelijk of deze stembiljetten betrekking hadden op de voorverkiezing of de algemene verkiezingen.

Ter ondersteuning van de claim wordt een lokaal nieuwsartikel uit september aangehaald. Ditzelfde artikel meldt dat er een onderzoek gaande was naar het incident en dat het district zijn regels al had aangepast om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Volgens de voorlopige verkiezingsuitslagen won Trump in Luzerne ongeveer 57 procent van de stemmen.

Ondanks de aangehaalde incidenten, worden de districten Luzerne en Fayette in de rechtszaak niet genoemd als gedaagden.

Wel gaan de advocaten van Trump, wederom op basis van meldingen door anonieme stemtoezichthouders en verkiezingswaarnemers, achter de verkiezingsraden van een aantal andere districten in Pennsylvania aan: Allegheny, Centre, Chester, Delaware, Montgomery, Northampton en Philadelphia. In al deze districten behaalde Biden de winst.

Kiezersfraude is zeer zeldzaam

Volgens verkiezingsexperts is kiezersfraude extreem zeldzaam. Een dit jaar verschenen onderzoek van de rechts georiënteerde Heritage Foundation vond dat slechts 6 op de 10 miljoen stemmen die worden uitgebracht, leiden tot enige vorm van veroordeling.

De beweringen uit de aanklacht over de manier waarop briefstemmen worden verwerkt “slaan nergens op”, zegt Richard Briffault, hoogleraar rechten aan Columbia Law School en specialist op het gebied van verkiezingsrecht tegen Business Insider.

“Waar het op neerkomt, is dat ze zeggen dat briefstemmen in strijd zijn met de grondwet, wat belachelijk is”, zegt Briffault.

Dat de bezwaren van de Trump-campagne tegen poststemmen pas na de verkiezingen aanhangig zijn gemaakt, is volgens Briffault op zich al reden om ze niet ontvankelijk te verklaren.

Landelijke poging om de verkiezingsuitslag te ondermijnen

De nieuwe zaak in Pennsylvania is slechts een van de vele rechtszaken die door het team van Trump zijn aangespannen in diverse staten, met als doel de verkiezingsuitslag aan te passen.

Pennsylvania is belangrijk, omdat de 20 kiesmannen van die staat een belangrijk onderdeel zijn van Bidens winst.

Maar zelfs al zou Biden de kiesmannen van Pennsylvania moeten opgeven, wat zeer onwaarschijnlijk is, dan zou Trump alsnog moeten winnen in onder meer Arizona en Georgia om aan de benodigde 270 kiesmannen te komen. Zoals het er nu voorstaat, verliest Trump zowel in Arizona als Georgia.

Daar komt bij dat het onwaarschijnlijk is, dat Trump de stemverhouding in Pennsylvania zodanig kan beïnvloeden dat hij Bidens voorsprong van 52.000 stemmen tenietdoet.   

Lees ook over de Amerikaanse verkiezingen: