• Bij de troonrede ging koning Willem-Alexander in op de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.
  • De koning noemde de moord een nieuw dieptepunt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Nederland.
  • Willem-Alexander vroeg ook aandacht voor het zorgpersoneel dat tijdens de coronacrisis keihard heeft gewerkt.

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de troonrede 2021 uitgesproken in de Grote Kerk in Den Haag. Daarin noemde hij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries een nieuw dieptepunt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Nederland.

De Vries overleed op 15 juli nadat hij een week eerder werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Hij liep na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto en werd daar onder vuur genomen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

In de troonrede blikte de koning verder terug op de coronacrisis, waarin “groepen die al kwetsbaar waren” nog harder werden geraakt door de coronaregels van het kabinet.

Volgens de koning moeten mensen die zich inzetten voor de rechtstaat worden beschermd.

"Het kabinet werkt al langer aan een stevige en meerjarige aanpak die verschillende sporen kent en stelt daarvoor opnieuw extra geld beschikbaar", aldus Willem-Alexander. "Criminele organisaties moeten worden opgerold, hun leiders opgepakt en crimineel geld afgepakt."

Maar wat betreft "de rechtsstaat en rechtszekerheid" moet ook de regering de hand in eigen boezem steken, zei de koning in de troonrede in de Grote Kerk. Als belangrijkste voorbeelden worden de "stroperige" afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de omgang met slachtoffers van het toeslagenschandaal genoemd.

De regering ziet het als prioriteit om fouten te herstellen en "wie recht heeft" te compenseren. "Het antwoord op de dieperliggende vraag hoe het vertrouwen te herstellen, vergt een langere adem en meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid."

Nederland blijft een goed land

De koning merkte verder op dat Nederlanders zich zorgen maken om "het land en de wereld om hen heen", ook omdat "het maatschappelijk debat steeds vaker op polariserende toon wordt gevoerd". De regering, die over de inhoud van de troonrede gaat, tekent daarbij aan "dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven" en bovendien een stevige economie kent.

Volgens de regering zijn er veel onzekerheden, onder meer door het coronadebat, de situatie in Afghanistan, klimaatverandering en "schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel". Het is zaak aanstaande veranderingen "met open vizier tegemoet te treden", zegt de koning. "Als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we veel aan."

Bekijk de troonrede hieronder terug:

In de troonrede blikte de koning verder terug op de coronacrisis, waarin "groepen die al kwetsbaar waren" nog harder werden geraakt door de coronaregels van het kabinet.

De komende tijd staat in het teken van het herstel van mensen die tijdens de coronacrisis in de zorg werken, zowel in de ziekenhuizen als in de verpleegzorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd, benadrukte de koning. Hij dankte verder alle mensen die een grote bijdrage hebben geleverd tijdens de coronacrisis, zoals de politie, boa's en militairen die bijsprongen.

"Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van corona. Volgend jaar ontstaat ruimte om vooruit te kijken en terug te blikken. Velen rouwen na deze periode om verlies van een geliefde, anderen worstelen met lichamelijke en geestelijke gevolgen van corona. En weer anderen, oud en jong, kregen te maken met eenzaamheid en depressie", zei de koning.

Hij prees de vele initiatieven in het land om te helpen en mensen uit hun isolement te halen. Belangrijk is ook dat dit blijft bestaan in de komende fase, aldus de vorst. "Het is positief hoeveel mensen doorwerkten, vaak in moeilijke omstandigheden. Nederland is u dankbaar."

LEES OOK: Dit verandert er fiscaal in 2022: vrijstelling op spaargeld en beleggingen in box 3 iets omhoog, hypotheekrenteaftrek verder beperkt