Banken verwachten in 2017 een forse toename van kredietaanvragen door de groei van de economie. Tegelijk is nu al zeker dat veel bedrijven financieringskansen zullen laten liggen. Enerzijds omdat hun kredietaanvragen niet aan de (wettelijke) eisen voldoen. Anderzijds omdat veel ondernemers onbekend zijn met de vele financieringsmogelijkheden die er zijn. Het aantal betrouwbare kredietverstrekkers is de afgelopen jaren sterk gestegen.

Wijzer door Financieringswijzer

Om ondernemers wegwijs te maken in het huidige financieringslandschap lanceerde ING de Financieringswijzer. Deze online tool geeft ondernemers met enkele eenvoudige vragen binnen twee minuten inzicht in de meest geschikte bankfinanciering. Het voordeel is dat ondernemers direct duidelijkheid hebben of hun kredietaanvraag kansrijk is. Wie een aanvraag doet, heeft zodoende vaak al binnen 48 uur uitsluitsel. Mocht bankfinanciering niet mogelijk zijn, dan verwijst de Financieringswijzer door naar alternatieve financiering.

Neem Emile Gilbers. Door jarenlang kantoorwerk kreeg hij reuma en belandde hij ziek thuis. Zijn fysiotherapeut adviseerde hem veel te bewegen. Emile, een goede tennisser, was steeds vaker op de baan te vinden, ging les geven en startte een tennisschool met zijn vrouw. Een bankkrediet voor nieuw materiaal (ballenkanon, nieuwe rackets, pionnen, tennis outfits) bleek echter lastig omdat hij niet aan de voorwaarden kon voldoen. ING verwees Emile door naar private kredietverstrekker Qredits. Daar lukte een lening wel, zodat de ondernemer meteen aan de slag kon met zijn bedrijf.

Meer dan 2.000 blije ondernemers

Qredits is een stichting waar ondernemers terecht kunnen voor diverse leningen: microkredieten (tot 50K), MKB-kredieten (50-250K), flexibele kredieten (een doorlopend krediet) en hypotheken. Dit jaar verwacht Qredits 2000 microkredieten te verstrekken en 150 MKB-kredieten. Daarmee worden voor vele miljoenen in de BV Nederland gepompt.

“Wij zijn geen bank maar een stichting,” zegt Qredits-directeur Roy Spit. “Een bank heeft te maken met andere (Europese) regelgeving en is erop gericht zoveel mogelijk winst te maken. Voor ons speelt dat niet als non-profit organisatie. Hierdoor hechten wij ook minder belang aan bijv. het eigen vermogen van de ondernemer of diens track record. Wel gaan we altijd op bezoek en steken we veel tijd in het gesprek over de inhoud van het plan. Ook voor een aanvraag van € 10.000,-. Het is belangrijk dat we het in hem of haar zien zitten en dat het business plan goed onderbouwd is zodat we kunnen verifiëren of de privé lasten en zakelijke lasten betaald kunnen worden.”

Banken vallen onder strenge regels

Horecaondernemer Zhi Yang had een goed track record. Maar toen hij zijn zaak omzette in een VOF met zijn zoon en aanklopte bij de bank om een verbouwing te financieren, bleek dat onmogelijk. Conform de regels moest ING de VOF als een nieuwe onderneming beschouwen en ontbraken de benodigde drie jaarrekeningen.

Roy Spit: ‘Banken vallen onder strenge toezichtseisen. Qredits niet, waardoor wij meer kunnen kijken naar cash flow en de potentie van het ondernemersplan. Zhi Yang is een rasondernemer waar wij veel vertrouwen in hebben. Zijn zaak is mede door onze lening prachtig geworden en hij loopt nu al ver voor op zijn begroting!’

Ondernemers klagen soms dat ze moeilijk aan kapitaal kunnen komen. Maar vaak voldoet hun aanvraag gewoon niet aan de eisen, zegt Roy Spit. ‘Een half A4’tje tekst is géén ondernemersplan. En een grafiek zonder onderbouwing overtuigt investeerders evenmin.’

Roy Spit zegt dat ondernemers met een betere voorbereiding hun kansen op krediet meteen aanzienlijk vergroten. Dit geldt ook voor aanvragen van bankleningen. ‘In 2016 honoreerde Qredits een kwart van de kredietaanvragen. Maar als je weet dat 50 procent van de aanvragen direct wordt afgewezen omdat die gewoon te slecht zijn voorbereid, dan is de kans op succes bij een goede aanvraag dus één op twee!’

Laat je coachen

Naast allerlei handige tools en e-learnings om je business plan te schrijven biedt Qredits je ook de mogelijkheid om samen meteen ervaren coach naar je kredietaanvraag te kijken. Met zijn of haar verbetertips weten ondernemers dat hun aanvraag aan de eisen voldoet. Bijzonder is dat ondernemers die krediet krijgen een jaar lang gebruik mogen maken van één van de zeshonderd coaches die aan Qredits verbonden zijn.

“Zo’n coach is een collega-ondernemer die met raad en daad terzijde staat,” zegt Roy Spit. De coaches zijn vrijwilligers en zeker geen verplichting Het is veel belangrijker dat er commitment is van ondernemer waardoor deze succesvoller is in het ondernemen of bij het indienen van een kredietaanvraag. Qredits vraagt een éénmalige kostenvergoeding van € 200,- voor een traject.