Voortdurende technologische ontwikkelingen, zakelijke ontwrichting en globalisering vragen om een radicale transformatie van managers. Er is dringend behoefte aan onconventionele managementvaardigheden, een agile-aanpak en levenslang leren. Want écht goede managers zijn voorbereid op verandering. Opleider ISBW zet de belangrijkste hard en soft skills voor de manager van morgen voor je op een rij.

Om succesvol te kunnen navigeren door onzekerheid – zoals economische veranderingen, de toetreding van nieuwe generaties tot de arbeidsmarkt, veranderende consumentenbehoeften en de komst van nieuwe technologieën als AI, Big Data en Virtual Reality – moet de manager van de toekomst snel kunnen schakelen. Om een omgeving te creëren waarin innovatie en groei ook in de toekomst worden gestimuleerd, zijn flexibele en creatieve managers nodig met de tools in handen om nieuwe ideeën en strategieën te kunnen omarmen. Met hun open mind en emotionele intelligentie weten zij medewerkers écht te inspireren en zorgen zij ervoor dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat.

Van de manager van de toekomst wordt dus nogal wat verwacht. In het whitepaper ’10 Eigenschappen voor de manager van de toekomst’ zet ISBW op een rij om welke hard en soft skills het precies gaat. ISBW biedt al ruim 90 jaar praktijkgerichte opleidingen en trainingen voor managers en leidde al meer dan 1 miljoen managers op. De opleider stelt dat door de razendsnelle ontwikkelingen van nu de manager van de toekomst een ware duizendpoot moet zijn. In dit artikel geven we je een voorproefje van een aantal van deze eigenschappen.

Tech-savvy en datagestuurd

Allereerst moeten managers van de toekomst een goed begrip hebben van technologie en digitale transformatie. Managers hoeven geen tech-expert te zijn, maar zij moeten wel het potentieel – en de risico’s – van nieuwe technologieën begrijpen en deze op een ethische en verantwoorde manier kunnen toepassen. Zij snappen hoe digitalisering en datagestuurd werken kan bijdragen aan efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen, maar ook hoe dit kan helpen bij het behalen van bedrijfsdoelen en het verbeteren van de bedrijfsprestaties.

De tech-savvy manager is bij uitstek een aanjager van vernieuwing. Hij creëert een digitale cultuur, waarin technologie in zoveel mogelijk aspecten van de organisatie centraal staat en stimuleert samenwerking tussen technologische en niet-technologische teams. De opgedane kennis en vaardigheden via trainingen en bezochte evenementen kunnen managers overdragen op medewerkers en gebruiken om nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Als manager in een meer traditionele organisatie kun je bijvoorbeeld beginnen door de meerwaarde van technologie, zoals hogere efficiëntie en kostenbesparing, in kaart te brengen.

Moedig

Verder moet de leider van de toekomst moedig zijn. Dat wil zeggen: het onbekende onder ogen zien, experimenteren met nieuwe ideeën en lastige beslissingen durven nemen. In snel veranderende tijden verwachten we van managers dat zij – ook buiten de gebaande paden – initiatief nemen en dat zij een inspirerende visie ontwikkelen. Moed bevordert een cultuur van continue verbetering en creëert vertrouwen. Een moedig leider inspireert zijn team om risico’s te nemen, grenzen te verleggen en zichzelf uit te dagen.

Dit kan voor wrijving zorgen, maar ook voor vooruitgang, zegt trendwatcher Richard van Hooijdonk, die meewerkte aan de whitepaper, “Ik roep graag op tot een vorm van positieve anarchie. Een vorm die goed is voor de organisatie. Een voorbeeld hiervan is dat je niet voor ieder initiatief toestemming vraagt, maar je excuses aanbiedt als het is mislukt.”

Coachend leider

Waar managers tot voor kort vooral de taak hadden om te zorgen dat hun medewerkers bepaalde resultaten behalen, krijgen leidinggevenden in de toekomst steeds meer een coachende functie. Hierbij wordt de ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd, en worden samenwerking en kennisdeling tussen teamleden bevordert. Coachende managers fungeren bovendien als verbinding tussen hun team en het hogere management.

Vooral bij jongere generaties heeft een platte en informele werksfeer waarin sprake is van meer gelijkwaardige verhoudingen tussen manager en teamleden de voorkeur. Van Hooijdonk ziet te veel (jong) talent dat binnen enkele maanden na binnenkomst weer verdwijnt. “Dus zoeken we inspirerende managers die talent vrijheid en vertrouwen geven. En die dit talent beschermt tegen ‘legacy-keepers’, veelal wat oudere collega’s die de wereld van gisteren liever vasthouden. Zo voorkomen we dat organisaties niet vernieuwen en langzaam nutteloos dreigen te worden.”

Emotioneel intelligent

Om een gezonde werkomgeving voor een team te kunnen creëren is een manager met een hoge emotionele intelligentie (EQ) enorm belangrijk. Als manager is het namelijk aan jou om voor werknemers te zorgen. Dit doe je door een cultuur van openheid en eerlijkheid te ontwikkelen waarin medewerkers zich veilig voelen om hun ideeën en standpunten te delen.

Een belangrijk aspect van emotionele intelligentie is authentieke empathie – het vermogen om te begrijpen wat iemand doormaakt door jezelf in een ander te verplaatsen en te bedenken hoe dat zou voelen. Ook andere soft skills als interpersoonlijke communicatie en luistervaardigheid zijn belangrijk. Daarmee zorg je voor tevreden medewerkers waarvan de behoeften gezien en vervuld worden.

Authentiek

Tot slot wordt trouw blijven aan jezelf en je waarden steeds belangrijker, aangezien jongere generaties niet langer enkel en alleen respect hebben voor managers omdat zij een hogere functie hebben. Authenticiteit speelt een cruciale rol bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid. Dit geldt overigens niet alleen voor werknemers, maar ook voor klanten en businesspartners. Je bevordert authentiek leiderschap binnen jouw organisatie door zelf het goede voorbeeld te geven, open en eerlijk te communiceren en constructieve feedback te geven. En stel duidelijke verwachtingen over gedrag op de werkvloer en zie erop toe dat hieraan gehoor wordt gegeven.

“Menselijkheid is de sleutel naar verandering en aantrekkingskracht van medewerkers. Als je het even niet weet, geef het toe. En doe dat ook als je ernaast zit. Dit verhoogt het respect van medewerkers. En stel altijd de belangrijke vraag: hoe kan ik je helpen?”, adviseert Van Hooijdonk.

Meer weten?

Wil jij weten welke skills nog meer onmisbaar zijn om ook in de toekomst relevant te blijven als manager? En ben je benieuwd hoe andere organisaties dit al op succesvolle wijze hebben aangepakt? Download dan de gratis whitepaper ‘10 eigenschappen van de manager van de toekomst.