Op dinsdagavond heeft het Britse parlement een nauwelijks opgemerkt amendement toegevoegd aan de wet die de terugtrekking uit de Europese Unie regelt.

Volgens een aantal belangrijke parlementariërs zou Groot-Brittannië daardoor wel eens gedwongen kunnen zijn om na de Brexit in de interne Europese markt te blijven.

Het zogeheten ‘Lords amendment number 25’, dat is goedgekeurd door de Lagerhuis, stelt dat de Britse regering niks mag doen dat in tegenspraak is met de Northern Ireland Act 1998.

Ministers mogen niks doen dat “fysieke infrastructuur” of enige vorm van controles aan de grens tussen Noord-Ierland en Ierland tot gevolg heeft.

Dit staat er in het amendement over die wet:

"Niks in [delen van] deze wet staat regelingen toe voor de grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland na de dag van terugtrekking waarvoor fysieke infrastructuur nodig is, waaronder grensposten of controles, die niet bestonden voor de dag van terugtrekking en die niet in overeenstemming zijn met een afspraak tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU."

Het lijkt vrijwel onmogelijk om het principe van dit amendement toe te passen zonder ofwel:

a) De huidige douane- en handelsregelingen van de Europese Unie in stand te houden door heel het Verenigd Koninkrijk

of:

b) Een harde grens in te stellen in de Ierse zee.

Het amendement stelt in elk geval de eis aan de Britse regering om een deal te sluiten met de EU die veel lijkt op de huidige regelingen, als ze al niet helemaal in stand moeten blijven.

En aangezien premier Theresa May en haar regering meerdere keren hebben uitgesloten dat ze iets zullen doen dat de integriteit van van het Verenigd Koninkrijk aantast, is het nauwelijks voor te stellen hoe dit realiseerbaar is zonder te kiezen voor de zachtst mogelijke Brexit.

De conservatieve politicus Ken Clarke formuleerde het als volgt:

"In feite gaan we de douane-unie en de interne markt reproduceren en de regering kan daar niet onderuit, als het kabinet zich houdt aan het amendement dat deze week is aangenomen."

Schaduwminister Brexitzaken Keir Starmer van Labour is het eens met deze interpretatie.

Het lijkt er daarmee op dat Groot-Brittannië op weg is naar een hele zachte Brexit. Of zoals sommige nerveuze conservatieve Brexiteers het noemen: "A Brexit in name only."