Tesla wil het aantal commissarissen van het bedrijf terugbrengen van elf naar negen. Het bedrijf werkt naar Amerikaanse gebruik met een ‘board of directors‘ waarin zowel toezichthoudende commissarissen zitten, als topman Elon Musk.

De maker van elektrische auto’s wil de zittingstermijn van toezichthoudende bestuurders terugbrengen van drie naar twee jaar. Daardoor kunnen aandeelhouders vaker stemmen over de prestaties van het bedrijf.

Commissarissen Brad Buss en Linda Johnson Rice zullen niet verkiesbaar zijn voor een nieuwe termijn. Hun huidige periode vervalt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 11 juni.

Stemmen aandeelhouders in met de wijzigingen, dan zal Stephen Jurvetson per 2020 vertrekken als commissaris. Ook de termijn van Antonio Garcias loopt volgend jaar af. Ook hij heeft aangegeven dat hij dan niet meer herkiesbaar is.

Tesla stelt ook voor om het zogeheten ,,supermajority-amendement” te schrappen. Deze houdt in dat de goedkeuring van twee derde van de aandelen vereist is om bepaalde wijzigingen aan te brengen bij Tesla. In plaats daarvan zou een gewone meerderheid voldoende zijn.

Lees ook op Business Insider