Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verdubbelt de investeringsplannen voor de komende tien jaar. De landelijke netbeheerder verwacht op zevenhonderd plekken in Nederland de netten uit te breiden of te versterken, dat is een verdubbeling van het aantal projecten ten opzichte van twee jaar geleden. De opschaling is nodig door de snelgroeiende vraag naar extra netcapaciteit.

In de investeringsplannen voor de komende tien jaar zegt TenneT dat er een grote verbouwing nodig is om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Door de verduurzaming van de industrie en de groei van het aantal warmtepompen, laadpalen, windturbines en zonneparken neemt de vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet snel toe.

In de grafiek is de ontwikkeling van de de investeringsplannen van Tennet weergeven. De donkergroene balken voor de jaren 2021 en 2022 geven gerealiseerde investeringsbedragen weer.

Vanaf 2023 geven de rechterbalken de stand van zaken volgens de laatste prognose weer. Dit zou bijvoorbeeld voor dit jaar een investeringsniveau van ongeveer 1 miljard euro inhouden, voor 2026 tot en met 2028 jaarlijkse investeringen van meer dan 3 miljard euro en in 2033 een bedrag van meer dan 4 miljard euro.

TenneT wil flink investeren in onderhoud en vervanging van het bestaande net. Ook ontwikkelt de netbeheerder de komende tien jaar een aantal grotere nieuwe stroomsnelwegen en aansluitingen voor windparken op zee.

Iedere twee jaar ontwikkelt TenneT investeringsplannen voor het net op land en op zee. Begin volgend jaar wordt het definitieve plan voor de periode 2024-2033 naar toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestuurd.

Door de grote vraag raken de elektriciteitsnetten overvol. Daardoor kunnen zonder aanvullende maatregelen vanaf 2026 niet meer zomaar nieuwe woonwijken worden gebouwd of woningen worden verduurzaamd in de Flevopolder, zei netbeheerder TenneT vorige maand. In Almere heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling en groei van de stad, zei de Flevolandse gemeente.

Volgens demissionair energieminister Rob Jetten moet het kabinet "alles op alles" zetten om te voorkomen dat de stroom op de drukste momenten uitvalt. Zo wordt een contract waardoor bedrijven altijd verzekerd zijn van capaciteit om stroom te vervoeren een luxeproduct met een hogere prijs.

Tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld tussen 16.00 uur en 20.00 uur, gebruiken zowel bedrijven als huishoudens veel elektriciteit. Jetten wil dat netbeheerders afspraken maken met bedrijven om tegen een vergoeding minder elektriciteit te verbruiken tijdens deze piekmomenten.

LEES OOK: Extreem snel laden en een grotere actieradius: waarom je de Formule E moet volgen om te weten wat er over 2 jaar met elektrische auto’s gebeurt