Randstad voelt de lagere vraag naar uitzendkrachten vanuit de Duitse auto-industrie. De opbrengsten in deze belangrijke markt zijn zodanig hard teruggelopen dat het bedrijf ingrijpt om zijn circa 2.000 medewerkers in Duitsland binnenboord te houden.

Er wordt een tijdelijke regeling getroffen waarbij personeel gedeeltelijk via de Duitse overheid betaald krijgt.

Topman Jacques van den Broek stelt dat deze maatregel, in Duitsland beter bekend als Kurzarbeid, bedoeld is om de kosten tijdelijk te verlagen zodat Randstad zijn marge op peil kan houden.

De omzet bij de oosterburen, goed voor ongeveer 8 procent van de concernopbrengsten bij Randstad, is afgelopen kwartaal met 15 procent teruggevallen. Bedrijven bestellen soms honderden uitzendkrachten minder. Als er sprake van is van zo’n grote omzetterugval is het in Duitsland mogelijk om een regeling met de overheid te treffen, aldus de Randstad-topman.

Kwartaalomzet Randstad omlaag

Ook in aan de auto-industrie gerelateerde sectoren in Nederland en België gaan de zaken de laatste tijd minder. De totale kwartaalomzet van Randstad is teruggezakt tot iets minder dan 6 miljard euro. Op eigen kracht betekent dat een daling met 2 procent. Het onderliggende bedrijfsresultaat zakte daarnaast met 4 procent tot 277 miljoen euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 166 miljoen euro, tegen 191 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar.

Van den Broek beschouwt de huidige situatie vooral als "pauze" en ziet niet naar eigen zeggen nog "geen nieuwe recessie aankomen". Toch zijn er volgens hem nog geen tekenen dat de markt in Duitsland snel weer gaat aantrekken.

De uitzendbaas is evenwel niet ontevreden over de prestaties van Randstad. Hij spreekt van "solide resultaten". Hij wijst erop dat Randstad er afgelopen kwartaal in is geslaagd om zijn marge toch wat te verbeteren. "Wij zijn een wereldwijd bedrijf", aldus Van den Broek. In de Verenigde Staten was het beeld redelijk stabiel en in andere delen van de wereld wist Randstad wel sterke groei neer te zetten.

Analisten: 'Resultaten Randstad vallen tegen'

Analisten zijn iets minder positief over de kwartaalresultaten van Randstad. Marktvorsers van Jefferies en Morgan Stanley verwachten dat kenners in het algemeen hun verwachtingen voor het uitzendbedrijf naar beneden zullen moeten bijstellen. Kenners van ING reageren eveneens "negatief" en voor KBC Securities zijn de cijfers zelfs aanleiding om het koersdoel voor de uitzendreus te verlagen, van 49 tot 46 euro.

Randstad wist afgelopen kwartaal weliswaar zijn marge iets op te krikken, maar de omzet ging op eigen kracht bijna 2 procent omlaag. KBC merkt op dat kenners al hadden voorzien dat de opbrengsten op eigen kracht zouden afnemen, maar de daling is toch sterker dan verwacht.

Daarbij was de winst per aandeel lager dan de consensus onder analisten, ondanks dat de marge volgens KBC wel sterk was te midden van de moeilijke marktomstandigheden.

Op de vooruitzichten van Randstad reageren de kenners gemengd. Morgan Stanley wijst erop dat de trend voorlopig waarschijnlijk nog niet verbetert, terwijl Jefferies opmerkt dat het beeld in juni en begin juli toch ook niet verder verslechterd is.

LEES OOK: ‘Peak Car’: de auto-industrie staat voor een periode van structurele neergang