• Door technologische ontwikkelingen zal de arbeidsmarkt de komende jaren flink gaan veranderen.
  • Zeker drie op de tien werkgevers gaan uit van het ontstaan van nieuwe banen in de komende vijf jaar. Een op de tien rekent erop dat er functies verdwijnen, zo blijkt uit onderzoek van UWV.
  • Vooral in de sector informatie en communicatie gaat men relatief vaak uit van nieuwe functies.
  • Lees ook: ASML en Philips lanceren investeringsfonds voor Brabantse tech van €100 miljoen

Door technologische ontwikkelingen zullen de komende jaren veel nieuwe functies ontstaan, maar ook oude functies zullen verdwijnen. Zeker drie op de tien werkgevers gaan uit van het ontstaan van nieuwe banen in de komende vijf jaar. Een op de tien rekent erop dat er functies verdwijnen.

Dat komt naar voren uit werkgeversonderzoek van uitkeringsinstantie UWV onder 3.000 werkgevers.

Volgens het UWV is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op de veranderingen. Ook werkgevers moeten zich daar bewust van zijn. Zo denkt zo’n 30 procent van de ondernemers dat bestaande functies door ontwikkelingen als digitalisering, automatisering en robotisering zullen veranderen.

De gedachte over het ontstaan van nieuwe banen leeft vooral bij grotere werkgevers. Een krappe meerderheid van hen (51 procent) denkt dat technologische ontwikkelingen tot nieuwe banen zullen leiden. Bij kleine en middelgrote ondernemers is dat respectievelijk 29 en 36 procent. Vooral in de sector informatie en communicatie gaat men relatief vaak uit van nieuwe functies. Ook in het openbaar bestuur en de industrie komt die gedachte vaker dan gemiddeld voor.

In het onderwijs, de gezondheidszorg en de bouw rekenen ze er het minst vaak op dat er door technologisch vernuft banen zullen verdwijnen, maar wel dat het werk mogelijk iets anders wordt. In het onderwijs merkten ze onlangs nog dat de digitalisering een vlucht heeft genomen met digitaal lesmateriaal en lesgeven op afstand. De ontwikkeling werd versneld door het thuisonderwijs in coronatijd.

LEES OOK: Er is niet één juiste oplossing voor hybride werken, zeggen leiders van grote uitzendbureaus