Bedrijven die niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, hangt vanaf 2017 een boete boven het hoofd. Die bedraagt 5000 euro per niet ingevulde werkplek.

Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers vorig jaar afsloten, staat dat de sociale werkplaatsen worden afgeslankt. Mensen met een arbeidsbeperking moeten aan de slag bij ‘gewone’ ondernemingen.

Tot 2026 moeten er 100.000 banen bij het bedrijfsleven komen voor personeel met een arbeidshandicap. In de overheidssector gaat het om 25.000 banen.

Het kabinet controleert in 2016 of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Voldoet een bedrijf niet aan het quotum, dan volgen er sancties. Klijnsma spreekt van een stok achter de deur en verwacht het quotum niet nodig te hebben.

Eerste meting

Om te kunnen nagaan of bedrijven zich aan de afspraken houden, vindt dit jaar een eerste meting plaats. IJkpunt daarbij is 1 januari 2013. Werknemers die van andere bedrijven worden ‘ingeleend’ tellen ook mee. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt de quotumregeling niet.

De boetes zullen worden berekend door uitvoeringsinstituut UWV en door de Belastingdienst aan de werkgever bekendgemaakt.

Lees ook op Business Insider

Boete is stok achter de deur

De banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Jonggehandicapten en mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats komen als eerste in aanmerking voor een baan.

5000 euro voldoende prikkel?

De Raad van State is in zijn advies positief over het doel van het wetsvoorstel, maar heeft wel stevige kritiek op diverse onderdelen. Zo wijst het hoogste adviesorgaan van de regering op de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Ook betwijfelt de raad of een boete van 5000 euro een voldoende prikkel vormt voor bedrijven.

Klijnsma is niet zo bang dat de boete te laag is. Ze verwacht dat ondernemingsraden in het geweer komen als bedrijven liever een boete betalen dan arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen.

De regeringsfracties VVD en PvdA reageren positief op het wetsvoorstel. Voor de VVD is het belangrijk dat ook werknemers meetellen die elders zijn ingehuurd. De PvdA legt de nadruk op de kansen voor mensen met een beperking die de wet biedt.

Voorzitter VNO-NCW tegen sociaal akkoord

De nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer, liet zich afgelopen weekend negatief uit over het sociaal akkoord en de participatiewet. “Ik weet uit de praktijk hoe verwarrend veranderingen voor mensen met een handicap kunnen zijn. Sommige mensen raken al compleet in de war als een bushalte 30 meter is verplaatst”, aldus De Boer tegenover de Volkskrant. “Die moet je grote veranderingen niet aandoen.”

De Boer is tegen het quotum en vindt dat zijn voorganger Wientjes hierover slecht heeft onderhandeld. “Zelf zou ik nooit zijn gezwicht voor de chantage van het kabinet.”

Klijnsma voelt zich niet aangesproken door kritiek van De Boer. Ze heeft binnenkort een afspraak met hem.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl