Strandtenten mogen komende winter voor één keer blijven staan. Afbreken kost veel geld en die kosten hoeven ze nu niet te maken.

Veel paviljoeneigenaren zijn door de coronacrisis later opengegaan dan normaal. Daardoor zijn ze in financiële problemen gekomen.

De strandpaviljoens mogen in de winter niet open van minister Ollongren.

De Stichting Duinbehoud maakt zich zorgen over de gevolgen voor de natuur als strandtenten blijven staan.

Strandpaviljoens mogen gedurende het winterseizoen blijven staan. Dat scheelt de eigenaren hoge kosten om ze af te breken en volgend jaar weer op te bouwen. Maar de paviljoens mogen in de winter niet open.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had hierom gevraagd. Het kabinet staat het eenmalig toe vanwege de coronacrisis, aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

“Dit verkleint de kans dat ondernemers als gevolg van de corona-maatregelen in financiële problemen komen”, schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Alleen het hoofdgebouw mag blijven staan.

Lees ook op Business Insider

Afbreken van een strandpaviljoen kan tot €150.000 kosten

Veel paviljoeneigenaren hebben het net als andere horecabedrijven moeilijk omdat ze door de coronacrisis later zijn opengegaan. Ook kunnen ze minder klanten ontvangen omdat ze rekening moeten houden met de 1,5 meterregel. KHN zegt daarom blij te zijn met het initiatief van de overheden.

“Paviljoenhouders zijn in de afgelopen periode in acute liquiditeitsproblemen gekomen omdat de vaste lasten doorliepen, maar inkomsten uitbleven. Veel paviljoenhouders hebben bovendien te maken met extra kosten omdat zij de strandpaviljoens moeten afbreken voor het winterseizoen. De op- en afbreekkosten van een paviljoen lopen in sommige gevallen op tot 150.000 euro per paviljoen. Deze kosten worden door de coronacrisis niet terugverdiend. Als paviljoens in de winter kunnen blijven staan, dan biedt dit horecaondernemers enige financiële ruimte”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

De strandtenten kunnen de komende maanden aangeven of ze op op het strand willen blijven staan.

Wat zijn de gevolgen voor de natuur?

De Stichting Duinbehoud maakt zich zorgen over de gevolgen voor de natuur als strandtenten blijven staan. “Veel strandtenten moeten niet voor niets in de winter worden weggehaald”, aldus de organisatie.

“Juist in het stormseizoen vindt, door de wind, veel zandtransport plaats. De aangroei van de duinvoet wordt belemmerd als een strandtent blijft staan waardoor de duinen uiteindelijk zwakker worden. Ook voor de natuur is het ontbreken van zandtransport nadelig.”

Duinbehoud wil dat gemeenten alleen toestemming geven voor het laten staan van strandtenten als er voldoende mogelijkheden voor zandverstuiving overblijven. “Stuivend zand zorgt voor verjonging van de planten in het duin. Juist de plantensoorten die het meest te lijden hebben van de te hoge stikstofdepositie hebben veel baat bij stuivend zand. Het natuurbeheer in de duinen is er juist op gericht om verstuivingen te doen ontstaan.”