• De rente op Amerikaanse staatsobligaties is dit jaar fors gestegen en heeft inmiddels het hoogste niveau van 2023 bereikt.
  • Naast hardnekkige inflatie en het beleid van de Amerikaanse centrale bank kan er nog een andere factor meespelen.
  • China heeft dit jaar flink wat Amerikaanse staatsobligaties verkocht en dat kan van invloed zijn op de rente in de VS.
  • Lees ook: Maken aandelenmarkten zich op voor eindsprint in 2023? S&P 500 op belangrijk kruispunt

Op Amerikaanse obligatiemarkten zijn rentes dit jaar flink gestegen. Deze week bereikte de rente op de 10-jarige Amerikaanse staatslening het hoogste niveau van dit jaar op circa 4,8 procent. Dat kan grote gevolgen hebben voor het sentiment op aandelenmarkten.

Bij de stijging van rentes spelen de verwachtingen over hardnekkige inflatie en het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank een belangrijke rol. Maar mogelijk is er nog een andere factor: China.

China exporteert structureel meer naar de VS dan het importeert. Dat levert een overschot aan dollarinkomsten op die de afgelopen decennia onder meer in Amerikaanse staatsobligaties zijn belegd. Begin dit jaar lag het Chinese bezit van Amerikaans staatspapier op meer dan 1.000 miljard dollar.

Sinds 2021 is China echter bezig om zijn blootstelling aan Amerikaanse staatsleningen te verkleinen. Het land heeft voor zo’n 300 miljard dollar aan Amerikaanse staatsleningen verkocht. Afgelopen juli bezat China nog voor 822 miljard dollar aan Amerikaans staatspapier.

De grafiek hieronder toont de ontwikkeling van het Chinese bezit van Amerikaanse staatsleningen:

Apollo Academy

Als er grootschalige verkopen van obligatieleningen plaatsvinden, kan dat de koers van obligaties drukken. En aangezien de koers en de marktrente van obligaties tegengesteld bewegen, stijgt de rente als obligatiekoersen dalen

Hoofdeconoom Torsten Sløk van private equity-investeringsmaatschappij Apollo Global Management schrijft in een blog dat het China-effect wel eens een serieuze rol kan spelen bij de recent stijging van rentes in de Verenigde Staten. "Wellicht zit China achter de stijging van langlopende rentes in de VS. De Chinese economische groei vertraagt en de export naar de VS loopt terug. China ontvangt dus minder dollars die het kan beleggen in Amerikaanse staatsleningen."

Sløk merkt merkt op dat de omvang van de verkopen van Amerikaans staatspapier door China de afgelopen maanden is toegenomen. Sinds april heeft China voor in totaal 40 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties verkocht.

Recent heeft China ook Amerikaanse staatsleningen verkocht om vervolgens dollars in te ruilen voor yuans, om zo de koers van de Chinese munt te ondersteunen, die dit jaar onder druk staat.

Sløk concludeert dat het goed mogelijk is dat rentes op een hoger niveau blijven om redenen die weinig te maken hebben met de economische conjunctuur.

Als China mede uit geopolitieke overwegingen structureel minder gaat exporteren naar de VS, kan de golf van verkopen van Amerikaanse staatspapier aanhouden, met hogere rentes als gevolg.

Ook hogere rentes in Europa

Woensdag stegen ook rentes in Europa fors. Zo klom de rente op de 10-jarige Nederlandse staatslening naar bijna 3,3 procent.

Beleggers vrezen onder meer dat landen dat door de afzwakkende economie landen meer gaan lenen en uitgeven om gaten in de begroting te dekken.

De oplopende rentes op staatsleningen maken lenen voor landen duurder. Het wordt daardoor duurder om schulden te herfinancieren. Dat kan betekenen dat landen meer moeite krijgen om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

In Nederland had de stijging van rentes op de kapitaalmarkt de afgelopen weken al gevolgen voor de hypotheekrente, die door geldverstrekkers massaal is verhoogd.

LEES OOK: De druk op de Chinese renminbi blijft groot, nu de economie

minder sterk draait dan verwacht