De loonstijgingen in nieuwe cao’s zijn ook afgelopen maand iets lager uitgevallen dan eerder dit jaar het geval was.

Dat past volgens werkgeversorganisatie AWVN in de licht dalende trend die afgelopen zomer is ingezet, na anderhalf jaar met steeds harder stijgende lonen. De afgenomen inflatie en verslechtering van de economie zorgen nu voor kleinere salarisverhogingen.

De in november gemaakte cao-afspraken lieten een gemiddelde loosstijging zien van 7,4 procent ten opzichte van november 2022. Dat is lager dan de gemiddeld ruim 8 procent loongroei in oktober, maar nog steeds een veel hogere groei dan in de afgelopen veertig jaar.

Bron: AWVN
Bron: AWVN

Het cijfer van november is op basis van 34 cao-akkoorden voor 450.000 werknemers. Volgens AWVN is het aantal cao's in november hoger dan normaal.

Kijk je naar de loonafspraken die zijn gemaakt vanaf januari tot en met november 2023, dan komt de gemiddelde loongroei ook uit op 7,4 procent. Ook dat is veel hoger dan in afgelopen decennia.

In september nam de loonstijging ook iets af na maanden van groei. Hoewel de loongroei in oktober nog wel uitzonderlijk hoog was, zoals de tabel van AWVN toont.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne liep de inflatie snel op. Dat werd deels gecompenseerd door loonstijgingen, al gebeurde dat volgens AWVN met vertraging. In de loop van dit jaar is de inflatie steeds verder afgekoeld, wat nu ook tot uiting komt in de beperkte toename van cao-lonen.

Ook een toename van het aantal faillissementen en andere economische onzekerheden dragen hier volgens de werkgeversorganisatie aan bij.

Lees ook: Loonstrookje 2024: dit gebeurt er met je nettoloon als je tussen de €1.500 en €7.500 bruto per maand verdient