Zelfs werkgevers vinden dat flexwerkers met beter ondersteuning moeten krijgen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een ‘basispakket’ is nodig. Hoe dat gerealiseerd moet worden is echter niet duidelijk.

Het stelsel van sociale zekerheid moet grondig op de schop zodat alle werkenden hier een beroep op kunnen doen, dus ook zzp’ers. Dat stelt werkgeversorganisatie AWVN in een rapport dat maandag wordt overhandigd aan premier Mark Rutte.

Volgens de werkgeversvereniging is het huidige stelsel niet meer van deze tijd. “Het stelsel blokkeert de economische groei en de banengroei. Ook remt het de kwalitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Hierdoor dreigt een tweedeling tussen een krimpende groep werkenden met een vaste baan en veel zekerheden enerzijds en anderzijds een snel groeiende groep flexwerkers en zelfstandigen zonder aanspraak op sociale voorzieningen.”

Financiële risico’s flexwerkers

Volgens AWVN leidt onzekerheid over de eigen werksituatie en financiële risico’s bij veel flexwerkers en zelfstandigen tot lagere consumptieve bestedingen. Bij mensen met een vaste baan werkt het huidige stelsel juist “behoudzucht” in de hand.

De belangenbehartiger pleit voor een basispakket voor alle werkenden in Nederland, waarin regelingen voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en opleiding zijn opgenomen.

Invulling plan flexwerkers vaag

Grote vraag bij dit alles is uiteraard: wie gaat dat betalen? Belangrijk element in het pleidooi voor een nieuw sociaal stelsel is namelijk dat werknemers met vaste banen kariger bediend worden met uitkeringen voor werkloosheid en dergelijke, ten faveure van flexwerkers. Het nieuwe stelsel moet daarbij deels door de overheid worden bekostigd, maar er zou een een rol zijn weggelegd voor private verzekeraars.

Directeur Harry van der Kraats van werkgeverskoepel AWVN erkent in een toelichting tegenover Het Financieele Dagblad dat hier veel gevoelige punten liggen. Aan een precieze invulling van het idee heeft de AWVN zich daarom nog niet aan gewaagd: “Het is bewust niet allemaal dichtgetimmerd. Dit is een oproep tot discussie aan het kabinet, politieke partijen en andere partners, waar we tot 2020 voor willen nemen.”

Lees ook op Business Insider

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl