D66 wil een een nieuwe rechtsvorm in het leven roepen voor jonge, innovatieve bedrijven. Z24 sprak met Tweede Kamerlid Kees Verhoeven over zijn plan voor de startup-bv.

De Nederlandse startupwereld zit in de lift. Vorig jaar wisten jonge, snelgroeiende bedrijven uit Nederland meer dan een half miljard aan investeringsgeld op te halen bij buitenlandse financiers. Daarmee lijkt de achterstand op andere Europese techregio’s langzaamaan te worden weggepoetst.

Startups kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de economie. Niet alleen leveren ze banen op in een tijd waarin arbeidsplaatsen verdwijnen naar lagelonenlanden, ze zorgen er ook voor dat Nederland voorop blijft lopen in innovatie.

Nieuwe regelingen voor startups

Het belang van startups lijkt door te zijn gedrongen tot de politiek. Het ministerie van Economische Zaken probeert jonge bedrijven financieel te ondersteunen met verschillende potjes waar in totaal 225 miljoen euro inzit.

Daarnaast wil het kabinet Nederland omtoveren tot de Europese verzamelplaats voor innovatieve bedrijven. Daarvoor is oud-eurocommissaris Neelie Kroes aangesteld als ‘speciale ambassadeur’.

Ook kunnen ondernemers van buiten de Europese Unie met een vernieuwend idee sinds 1 januari een startup-visum aanvragen, waarbij ze een visum voor een jaar krijgen. Minister Kamp van Economische Zaken hoopt op deze manier onder meer veelbelovende studenten die hier hebben gestudeerd in Nederland te houden.

Aparte rechtsvorm voor startups

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven lanceerde vrijdag een nieuw plan (pdf) om startups nog meer tegemoet te komen. Hij pleit voor de startup-bv, een nieuwe rechtsvorm waarbij jonge, innovatieve bedrijven twee jaar lang een aantal vrijstellingen krijgen.

"Juist in de eerste twee jaar telt elke cent en hebben deze innovatieve, jonge bedrijven ondersteuning nodig", meent Verhoeven. "Daardoor kunnen zij zich volop concentreren op innoveren en worden zij zo weinig mogelijk gehinderd door regels."

Het Kamerlid sprak met een tiental startups, broedplaatsen en accelerators over knelpunten in de wetgeving. Hij liet zich informeren door onder meer internetondernemer Boris Veldhuijzen van Zanten, die ook de Engeltalige nieuwssite The Next Web initieerde, en Oscar Kneppers van Rockstart.

Zo kwam Verhoeven tot een lijst van zes vrijstellingen om het startups makkelijker te maken in de beginfase. Voorwaarde is dat de onderneming is aangesloten bij een incubator of accelerator, organisaties die startende bedrijven selecteren en vervolgens ondersteunen met hun groeiplannen. Ook startups die een erkende investeerder achter zich hebben staan, komen in aanmerking voor de nieuwe rechtsvorm.

6 voordelen voor startups

Het D66-Kamerlid heeft een aantal voorstellen om de kosten voor startups te verlagen. Zo wil hij dat startups standaard aanspraak kunnen maken op de zogenoemde speur- en ontwikkelingsverklaring, waarmee de loon- en investeringskosten, en eventuele winstbelasting worden verlaagd.

Daarnaast moet er gedurende twee jaar een uitzondering komen op de gebruikelijkloonregeling, die voorschrijft dat ondernemers zichzelf een loon van minimaal 44.000 euro uit moeten betalen. Ook hoeft de startup geen jaarrekening in te leveren, waardoor bespaard wordt op de accountantskosten.

Verder wil Verhoeven het werkgeverschap versimpelen. Startups hoeven geen premie af te dragen over de eerste werknemer en het aanbieden van meer dan twee tijdelijke contracten moet kunnen, zonder dat dit automatisch een vast dienstverband betekent.

Als laatste wil Verhoeven het fiscaal aantrekkelijker maken om geld te stoppen in jonge, vernieuwende bedrijven. Angel-investeerders kunnen via een nieuwe regeling een deel van hun investering aftrekken van de belasting.

Z24 sprak met Verhoeven over zijn voorstel.

Waarom is een aparte rechtsvorm nodig? Biedt de flex-bv met aanvullende regeling niet voldoende mogelijkheden?

Verhoeven: "De flex-bv maakt het oprichten van een bv makkelijker. De startup-bv is bedoeld om dankzij die rechtsvorm een aantal voordelen te hebben in de eerste twee jaar van je onderneming."

"Er zijn natuurlijk al regelingen, maar die verschillende regelingen kosten ook veel tijd. Wij willen juist met de startup-bv een eenheid creëren. Het is een manier om het pakket dat wij bedacht hebben op een herkenbare manier te bundelen. Maar als die zes vrijstellingen ook op een andere manier bij startups terecht kunnen komen, vind ik dat ook goed. Het is niet zo dat ik zeg: het moet per se een bv zijn."

De voorwaarde voor de startup-bv is dat je een erkende investeerder achter je hebt staan of aangesloten bent bij een accelerator of incubator. Sluit je zo niet veel beginnende bedrijven uit?

"Dit is het ingewikkeldste punt, en hier hebben we ook het langst over nagedacht. Aan de ene kant moet je zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de regeling door het steeds opnieuw opstarten van een bedrijf. Aan de andere kant wil je dat het pakket terechtkomt bij de groep voor wie het bedoeld is."

"Om het plan te onderscheiden en van meerwaarde te laten zijn, moet je het scherp maken. En om het scherp te maken moet je het afbakenen. En die afbakening levert natuurlijk weer grensgevallen op. Maar ik denk dat 90 à 95 procent van de doelgroep er nu wel invalt."

Zijn de criteria in steen gebeiteld?

"Wij staan open voor geluiden vanuit de startupwereld. Ik heb het er met een aantal van die mensen ook over gehad. Sommigen vinden dat als je via een informele investeerder succesvol bent, de regeling ook zou moeten gelden."

"Op zich zou ik het in de toekomst nog wel iets breder willen, maar dan heb je te maken met de vraag waar je dan de grens legt. Wij hebben er nu voor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande definities die er nu gemaakt worden om startups te faciliteren. Maar ik sta wel open voor een discussie met collega’s in de Tweede Kamer en minister Kamp over hoe we dit zo goed mogelijk in kunnen richten. Wat ons betreft is dit voorstel de eerste stap."

Zouden alle jonge bedrijven niet een startup-bv moeten kunnen worden? Waarom startups wel, maar een bloemenzaak niet?

"Er zijn inderdaad mensen die dat zeggen. Maar dan gooi je bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid op zijn kop, die zegt dat je maar twee flexibele contacten aan mag bieden. Daarna moet het vast zijn. Ook hebben andere ondernemers voordelen die startups niet hebben. Zo maken startups vaak nog geen winst, en kunnen ze dus geen aanspraak maken op winstaftrek."

Krijgen accelerators en incubators met de regeling niet te veel macht? Zij selecteren in feite de startups die in aanmerking komen voor de vrijstellingen.

"Dat is iets wat we in de gaten houden. We willen aansluiten bij de bestaande infrastructuur. Maar het is wel zo dat de startups leidend moeten zijn, niet de infrastructuur. Uiteindelijk gaat het om de werknemers."

Wanneer is iemand een erkende investeerder?

"Daarvoor wordt nu een definitie ontwikkeld door het ministerie van Economische Zaken. Die heeft betrekking op de co-investeringsfaciliteit voor business angels, waarmee het investeren in startups fiscaal aantrekkelijk moet worden. Hier sluiten we dus ook aan bij bestaande ontwikkelingen en definities."

Als startup-bv hoef je geen werkgeverspremie over de eerste werknemer af te dragen. Maar is die maatregel voldoende? Je zou bijvoorbeeld ook in kunnen stellen dat je bij ziekte in de eerste twee jaar geen loon door hoeft te betalen.

"Loondoorbetaling bij ziekte is een discussie die nu heel erg gevoerd wordt. Het schrappen daarvan is een wens die we van sommige startups hebben gehoord, maar we hebben besloten dat niet op te nemen in het pakket. Loondoorbetaling is goed verzekerbaar, al zouden we nog wel wat kunnen doen aan het makkelijker verzekerbaar krijgen daarvan."

"We hebben ervoor gekozen om op een aantal andere punten verlichting te geven op het gebied van werkgeverschap via de werknemerspremie en flexibele contracten. Dat is ook belangrijker voor startups dan loondoorbetaling. Want er komt niet zo heel veel ziekte voor, omdat het vaak jonge, enthousiaste lui zijn die er vol voor gaan."

Oops! We could not locate your form.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl