• De krapte op de arbeidsmarkt maakt het makkelijker om een eigen bedrijf te beginnen, zo blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO.
  • Startende zzp’ers hebben kunnen relatief makkelijk opdrachten krijgen.
  • Mocht het tegenzitten, dan kunnen ze weer makkelijk switchen naar een vast dienstverband.
  • Lees ook: Starten met ondernemen: 12 fiscale zaken om op te letten

Voor wie droomt van een eigen bedrijf lijkt dit een goed moment. Startende zzp’ers hebben nu relatief veel kans om opdrachten binnen te halen. Bovendien lopen ze weinig risico als succes uitblijft. Ze vinden in dat geval gemakkelijk weer een vaste baan. Dat schrijven analisten ABN AMRO in een rapport over de zakelijke dienstverlening in Nederland.

De arbeidsmarkt blijft krap, ondanks het feit de de economie relatief matig draait. In de zogeheten flexbranche (waarin onder andere uitzendbureaus, detacheerders en zzp-bemiddelaars actief zijn) geldt als vuistregel dat sprake is van een krappe arbeidsmarkt als de werkloosheid lager is dan 5 procent, zo melden de onderzoekers.

Dat is nu het geval. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat momenteel 3,7 procent van de beroepsbevolking werkloos is. Een andere indicatie van een krappe arbeidsmarkt is dat er meer vacatures zijn dan werklozen. Ook hiervan is nu sprake, zoals te zien is in de onderstaande grafiek.

De donkergroene lijn geeft het aantal vacatures weer en de lichtgroene lijn het aantal werkzoekenden.

Meer dan 41 procent van alle ondernemers beschouwt een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering. In de zakelijke dienstverlening is dat zelfs 58 procent, zo blijkt uit de meest recente Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het CBS.

Werkenden wisselen vaker van werkgever en soms zelfs van branche of type arbeidsrelatie

Die krapte op de arbeidsmarkt maakt het eenvoudiger om over te stappen naar ander werk. Maar het maakt het ook aantrekkelijker om zelfstandig ondernemer te worden. De kans is groter dat je opdrachten krijgt, terwijl de risico's laag zijn, omdat je zo weer elders in loondienst aan de slag kunt als het avontuur mislukt.

ABN AMRO signaleert dat het structurele tekort aan personeel leidt tot meer flexibiliteit in de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werkenden. Werkenden wisselen vaker van werkgever en soms zelfs van branche of type arbeidsrelatie. Iemand is eerst gedetacheerd, gaat daarna in vaste dienst en neemt vervolgens werk aan aan zzp'er, of omgekeerd.

Ook zijn er veel werkenden die zowel werknemer als zzp'er zijn. Volgens de onderzoekers is 6,3 procent van de werknemers in vaste dienst ook werkzaam als zelfstandige. Het gaat om bijna 340 duizend mensen en dit aantal is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Met de toetreding van Generatie Z tot de arbeidsmarkt in de komende tien jaar lijkt de roep om autonomie en variatie alleen maar sterker te worden en zal deze ontwikkeling doorzetten, verwacht ABN AMRO.

Lees ook: Vooral Gen Z en millennials zijn geneigd snel van baan te wisselen als werk niet genoeg bijdraagt aan levensgeluk

Werkgevers die op zoek zijn naar personeel hebben geen andere keuze dan flexibel te zijn. Voor hen is het vooral belangrijk dat zij goed gekwalificeerde mensen vinden. "Soms lukt dit door iemand in dienst te nemen, soms lukt dit door een uitzendkracht of gedetacheerde ‘in te lenen’, en soms is er een geschikte zzp’er beschikbaar die een overeenkomst van opdracht wil aangaan", zo schrijven de onderzoekers. En vaak lukt het ondanks alle in de huidige krappe arbeidsmarkt nog steeds niet om geschikt personeel te vinden.

LEES MEER: Een eigen bedrijf naast je baan: deze 7 hindernissen kunnen je droom verpesten