Tal van financiële platforms bieden alternatieve financieringsmogelijkheden voor kleine en middelgrote bedrijven in Nederland. Het nieuwe initiatief ‘Spotcap’ richt zich speciaal op kortlopende financiering, met leningen van 1.000  euro tot een ton.

Alternatieve financiering voor kleine en middelgrote ondernemers is sinds de kredietcrisis van 2008 een ‘hot topic’.  Banken zijn immers, om uiteenlopende redenen, niet al te happig om het Nederlandse mkb van nieuwe leningen te voorzien.  Tal van nieuwe fora proberen daarom potentiële financiers en bedrijven aan elkaar te koppelen voor leningen of aandelenkapitaal.

Medio februari lanceerde de Duitse internetreus Rocket Internet Zencap.nl,  een forum dat concurreert met initiatieven als Symbid en Qcredits. Dinsdag kwam daar ‘Spotcap‘ bij, een initiatief waarin Rocket ook participeert, maar niet de dominante aandeelhouder is.

Naast Rocket Internet zijn onder meer de Duitse durfinvesteerder Holtzbrinck Ventures en de Amerikaanse startup-investeerder Access Industries betrokken bij Spotcap.

Spotcap: snelle lening voor kleine ondernemers

Waar Zencap net als veel andere initiatieven fungeert als een platform dat bedrijven en geldschieters bij elkaar brengt, heeft Spotcap meer weg van een bank.

De beoogde klantenkring strekt zich uit van zelfstandigen (zzp'ers) tot kleine en middelgrote bedrijven die ouder zijn dan één jaar. De jaaromzet moet minstens 25 duizend euro bedragen en ondernemers kunnen kortlopende leningen aanvragen, uiteenlopend van 1.000 euro tot een ton.

Spotcap richt zich vooral op werkkapitaalfinanciering, want opgenomen leningen worden binnen zes maanden in gelijke delen afgelost.

Verder wil Spotcap zich onderscheiden door snelheid. Ondernemers moeten in een korte, online aanvraagprocedure toegang geven tot de betaalhistorie van hun zakelijke rekening. Die wordt via een speciaal algoritme van Spotcap geanalyseerd. Ook checkt Spotcap de zakelijke en persoonlijke kredietregistratie. Binnen één werkdag krijgen ondernemers uitsluitsel of ze een lening kunnen krijgen, hoe hoog die is en met welk rentepercentage.

Z24 sprak met mede-oprichter Toby Triebel van Spotcap over de lancering in Nederland.

Nederland is na Spanje de tweede markt waar Spotcap actief wordt. Wat is er specifiek interessant aan de Nederlandse markt?

Triebel: "Nederland kent een relatief grote groep middelgrote en kleine bedrijven, inclusief zzp'ers, die voor een fors deel van de werkgelegenheid zorgen. Deze groep heeft bepaalde financieringsbehoeften, maar krijgt vaak geen toegang tot traditionele bankkanalen. Ik kan geen cijfers noemen, maar onze ambitie is om zoveel mogelijk van deze kleine bedrijven en ondernemers te bereiken."

Waarom beperkt Spotcap zich tot leningen die automatisch binnen zes maanden worden afgelost?

"We richten ons op groeifinanciering voor de korte termijn, bijvoorbeeld als er acuut rekeningen moeten worden betaald waar op relatief korte termijn inkomsten tegenover staan. Of als er marketing- en personeelskosten zijn waarbij een overbruggingsfinanciering nodig is. Ondernemers krijgen een kredietlijn, met drie maanden de tijd om daar daadwerkelijk gebruik van te maken. Elke keer dat er een bedrag wordt opgenomen, wordt dat binnen zes maanden weer afgelost."

In hoeverre is Spotcap hiermee een concurrent van Nederlandse grootbanken?

"Ik zie Spotcap niet als een concurrent van banken, maar meer als een aanvulling. We richten ons op een specifieke behoefte die banken niet vervullen. Onder meer snelheid speelt daarbij een rol: ondernemers kunnen een aanvraag online doen en die wordt dan in principe binnen 24 uur verwerkt. Als je dan een krediet krijgt, kun je daar ook binnen een dag over beschikken."

Verwacht Spotcap concurrerende rentetarieven aan te bieden in vergelijking met Nederlandse banken?

"De rentetarieven zijn gekoppeld aan het risicoprofiel dat Spotcap vaststelt op basis van de eigen analyse. Bij een hoger risico betaal je ook meer rente. We denken wel dat de tarieven scherp zullen zijn. Die beginnen vanaf een half procent rente en ik denk dat veel klanten uitkomen op een rente van ongeveer 1,5 procent."

Spotcap beslist onder meer over het verstrekken van kredieten op basis van zakelijke betaalgegevens. Maar ook banken volgen de betaalstromen op zakelijke rekeningen van ondernemers. Waarin onderscheidt Spotcap zich wat dit betreft?

"Actuele betaalgegevens zijn zeker belangrijk, maar onze software maakt gebruik van een reeks bronnen. Daar zitten ook externe bronnen bij zoals de gegevens van het Bureau Kredietregistratie in Tiel. het gaat dus om een mix van factoren die we meenemen."

Legt Spotcap bij het verstrekken van krediet een claim op activa, bijvoorbeeld de debiteurenportefeuille van een bedrijf?

"Nee, de leningen zijn ongedekt. Dat is ook één van de redenen dat we geld snel beschikbaar kunnen stellen, zodra er een positieve beslissing is over het verstrekken van een lening."

Hoe verzorgt Spotcap zelf z'n financiering?

"De huidige basis is het aandelenvermogen van 13 miljoen euro dat we eind 2014 hadden opgehaald. Dat kunnen we inzetten om leningen te verstrekken. Verder zijn we bezig onze financieringsbasis te verbreden en kijken we naar institutionele beleggers voor aanvullende financiering voor de leningen die we willen verstrekken. We doen niets met particuliere financiering, zoals spaargeld."

Spotcap is dus formeel geen bank?

"Nee, wat we doen valt buiten de gereguleerde bancaire markt, mede omdat we geen particulier spaargeld aantrekken. Spotcap hoeft officieel ook geen vergunningen te hebben van De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten. We hebben overigens wel een aanvraag gedaan bij de AFM en verwachten daar binnenkort uitsluitsel over."

Lees ook

Binnenvaartschippers: als de bank geen krediet wil geven, regelen we het zelf wel

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl