Oppositiepartij CDA en vakbond FNV kwamen dinsdag beide met eigen plannen naar buiten om te sleutelen aan de sociale zekerheid en de positie van werknemers.

De alternatieve plannen voor de sociale zekerheid komen naar buiten voorafgaand aan de verdediging van de begroting van Sociale Zaken door minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma op dinsdag.

CDA-plan: basisverzekering ziekte ook voor zzp’er, werkgever betaalt 8 weken

Het CDA wil dat iedereen die werkt verplicht een basisverzekering moet afsluiten die regelt dat bij ziekte het loon maximaal twee jaar lang wordt doorbetaald. Op die manier vangen werkenden – zowel mensen in vaste dienst als zelfstandigen – de risico’s voor inkomensverlies deels zelf op. Werkgevers betalen dan alleen de eerste acht weken het salaris verplicht door, in plaats van de huidige twee jaar.

In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven de CDA’ers Sybrand Buma en Pieter Heerma dat kabinetspartijen VVD en PvdA in een patstelling zitten terwijl ze de arbeidsmarkt uit het slop moeten trekken.

Veel bedrijven willen bijna geen vast personeel meer aannemen omdat het ze veel geld kost als iemand ziek wordt. Werkgevers halen daarom liever flexibele werknemers binnen zoals zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Die leveren weinig risico’s op en ze kunnen ze snel weer afstoten.

Maar voor de flexwerkers is deze situatie ook niet altijd goed, zeker niet als ze geen inkomen hebben wanneer ze door ziekte tijdelijk niet kunnen werken. Dat levert grote problemen op, zowel voor hunzelf als voor de maatschappij, stellen Buma en Heerma.

Een basisverzekering voor de loondoorbetaling moet er volgens het CDA uitzien als de basisverzekering voor de zorg. Door de verplichting zal de premie aanvaardbaar blijven. Bedrijven zullen minder huiverig worden om mensen, ook ouderen, aan te nemen.

FNV: ontzie ouderen en jongeren

Vakbond FNV richt zich met zijn plannen op werknemers die aan het begin of juist aan het eind van hun loopbaan staan. Ouderen van 64 jaar of ouder die werkloos raken, zouden moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht, stelt FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bond is de kans dat ouderen namelijk een nieuwe baan vinden gering.

Ook pleit FNV voor meer koopkracht voor senioren. Door allerlei maatregelen waaronder verlaging van de ouderenkortingen, pensioenen die door strengere eisen niet kunnen worden geïndexeerd of zelfs gekort, hogere huur- en zorgkosten zijn senioren er 6 tot 10 procent op achteruit gegaan, zo rekent de vakbond voor.

Afschaffing minimumjeugdloon

Naast de ouderen breekt FNV ook een lans voor de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. De FNV wil afschaffing van het minimumjeugdloon en een einde maken aan het misbruik van werkgevers om gekwalificeerde jongeren in te zetten voor werk onder het mom van een stage. Tevens is er volgens de bond extra aandacht nodig voor een goede overgang van sociale werkplaatsen naar beschut werk, omdat anders mensen met een beperking tussen wal en schip vallen.

Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts zorgt de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ervoor dat er te weinig werk is voor jongeren en 50-plussers. Hij pleit daarbij voor afspraken waarbij werknemers minder werken met behoud van een deel van hun loon om zo plaats te maken voor mensen die nu geen werk kunnen krijgen.

,,De Wet Werk en Zekerheid heeft ervoor gezorgd dat wij in cao’s betere afspraken kunnen maken voor meer echte banen", aldus Heerts. ,,Die wet moet uitrijpen en niet doorkruist worden door politieke initiatieven om mensen na een eerste contract nog eens een paar jaar aan het lijntje te houden."

bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl