Bij geschillen over de servicekosten heeft de Huurcommissie in 80 procent van de gevallen huurders in het gelijk gesteld.

De commissie behandelde in 2019 2164 bezwaren over de servicekosten.

Verhuurders zijn verplicht de huurprijs te splitsen in kale huur en servicekosten. Daaronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de huismeester, meubels en stoffering en administratiekosten.

Niet alles mag onder servicekosten worden geschaard. Zo mogen VvE-kosten en een keuken met inbouwapparatuur niet worden doorberekend aan de huurder.

Huurders kregen ook vaak gelijk (70 procent) bij geschillen over de aanvangshuurprijs. Bij bezwaar tegen de huurverhoging ving 90 procent bot.

De Huurcommissie heeft huurders in 2019 in bijna 80 procent van de gevallen in het gelijk gesteld in geschillen met de verhuurder over servicekosten.

Dat staat in het jaarverslag van de instantie die geschillen tussen huurders en verhuurders beslecht.

Er kwamen vorig jaar bijna 10.000 verzoeken van huurders en verhuurders binnen. In de meeste gevallen, zo’n 2676, wilden huurders dat de huur zou worden verlaagd vanwege gebreken aan de woning. In 1189 gevallen werd er bezwaar gemaakt tegen een huurverhoging. Servicekosten waren in 2164 gevallen het onderwerp van geschil.

Bij geschillen over de aanvangshuurprijs kregen huurders in 70 procent van de gevallen gelijk. Bij procedures over de jaarlijkse huurverhoging vingen huurders bijna altijd bot. Daarbij werd in ruim 90 procent van de gevallen de verhuurder in het gelijk gesteld.

"Daarentegen krijgt bijna 80 procent van de huurders gelijk bij een procedure over de afrekening van de servicekosten", schrijft de Huurcommissie.

Dit valt onder servicekosten

Verhuurders zijn verplicht de huurprijs te splitsen in kale huur en servicekosten. Niet alles kan zomaar onder servicekosten worden geschaard.

Servicekosten zijn bijvoorbeeld de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, de huismeester, administratiekosten, klein onderhoud voor rekening van de huurder, meubels en stoffering, en nutsvoorzieningen als gas, water en elektriciteit.

Dit valt niet onder servicekosten: Een keukenblok met supermooie inbouwapparatuur, dit valt niet onder meubilering en is dus geen roerende zaak. De maandelijkse bijdrage voor de Vereniging van Eigenaren mogen niet als servicekosten worden doorberekend aan de huurder, het zijn immers kosten voor de eigenaar.

Hoogte administratiekosten

Kosten voor nutsvoorzieningen worden doorberekend via een afgesproken verdeelsleutel of de totale kosten worden doorberekend als er een individuele meter aanwezig is. Ook de kosten voor schoonmaak en de huismeester worden berekend middels een verdeelsleutel. De administratiekosten mogen niet meer dan 5 procent van de totale servicekosten bedragen. Voor de meubels en stoffering mag 20 procent van de verkoopwaarde in rekening worden gebracht.

Lees meer over huurwoningen: