De schuld van de Nederlandse overheid neemt alsmaar toe, maar toch dalen de rentelasten. In 2013 had de Nederlandse overheid een historisch lage rentelast van 2,4 procent van haar schuld.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook internationaal gezien is de rente die Nederland betaalt, naar verhouding laag. De 17 eurolanden betaalden vorig jaar gemiddeld 3,1 procent rente.

Vorig jaar betaalde de overheid 10,4 miljard rente over de schuld, het laagste bedrag sinds 1983. In het recordjaar 1995 waren de rentelasten nog 17,2 miljard euro.

rentelaten

De rentelasten daalden, terwijl de schuld sinds 1995 bijna verdubbelde tot bijna 450 miljard euro. Uitgedrukt in percentages van de schuld namen de rentelasten af van 7,4 procent in 1995 naar 2,4 procent vorig jaar.

Nederland betrouwbare partij

Dat Nederland tegen lage rentetarieven geld kan lenen op de kapitaalmarkt, komt doordat het een betrouwbare partij is voor financiers. Over het algemeen geldt dat hoe kredietwaardiger een land is, hoe lager de rente die ze moeten betalen.

Landen met een relatief hoge schuld worden doorgaans als minder kredietwaardig gezien. Italië en Ierland betalen hierdoor naar verhouding veel rente.

Griekenland is de grote uitzondering. Ondanks de hoge schuld kon de Griekse overheid in 2013 haar schuld relatief goedkoop financieren. Dit komt voornamelijk door de noodsteun die Griekenland sinds 2010 ontving, waarover een lage rente wordt betaald.

rentelasten

Verder geldt dat leningen met een lange looptijd duurder zijn dan leningen met een korte looptijd. Nederland leent relatief veel voor de korte termijn in vergelijking met andere Europese landen. Dit verklaart waarom de rentelasten uitgedrukt als percentage van de schuld voor Duitsland hoger zijn dan voor Nederland.

Lees ook

282 euro per seconde: zo snel stijgt de staatsschuld

Nederlandse economie trekt bij, maar kan Duitsland niet bijbenen

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl