De directie van luchthavenbedrijf Schiphol zegt de extra investeringen die op stapel staan, te moeten heroverwegen als daadwerkelijk een vliegtaks wordt ingevoerd.

Daarbij gaat het in totaal om 1,5 miljard euro aan investeringen in de capaciteit en kwaliteit van de luchthaven in de komende 3 jaar.

Een vliegtaks speelt een rol bij de onderhandelingen tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begroting van volgend jaar. Vooral GroenLinks is een voorstander van het heffen van een extra belasting op vliegtickets.

Volgens bestuursvoorzitter Jos Nijhuis leidt een vliegtaks tot een forse daling van het aantal vanaf Schiphol vertrekkende passagiers. Daardoor zullen duizenden banen verloren gaan. Ook wordt de regio rond de luchthaven minder aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven die zich hier willen vestigen.

Ook een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij KLM noemde de invoering van een vliegbelasting heel slecht voor de Nederlandse economie. “Als je werkgelegenheid en het vestigingsklimaat belangrijk vindt in tijden van crisis, dan moet je zo’n maatregel niet nemen”, zei hij.

Niet alleen de positie van Schiphol als internationaal knooppunt staat volgens KLM op het spel, maar ook de toekomst van de Nederlandse reisbranche. "Het faillissement van Oad laat nog maar eens de kwetsbaarheid daarvan zien'', aldus de zegsman.

Economische schade door vliegtaks

In juli 2008 werd ook al een vliegtaks ingevoerd. De maatregel stuitte op verzet van de Nederlandse reisbranche, waaronder Schiphol, de KLM en reisorganisaties. Een jaar na de invoering werd de vliegtaks weer afgeschaft. Dat gebeurde mede op aandringen van toenmalig verkeersminister Camiel Eurlings, die nu president-directeur is van KLM.

De opbrengst van de toeslag was zo’n 300 miljoen euro per jaar, terwijl de kosten voor de luchtvaart- en reissector volgens ramingen opliepen tot 1,3 miljard euro.

Met name regionale luchthavens hadden zwaar te lijden onder de taks. Veel Nederlandse luchtreizigers weken uit naar luchthavens over de grens, waar op dat moment geen vliegtaks werd geheven. Schiphol liep een miljoen passagiers mis.

Vliegtaks kost duizenden banen

Mocht het plan om de vliegtaks weer in te voeren doorgaan, dan staan duizenden banen op de tocht, blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Het onderzoeksbureau onderzocht vorig jaar in opdracht van KLM wat nu de gevolgen van een ‘kostenverhogende beleidsmaatregel’ zouden zijn voor de luchtvaartsector. Daaruit blijkt dat een vliegbelasting van tien euro voor intra-Europese passagiers en twintig euro voor intercontinentale passagiers - leidt tot een afname van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens met 12,5 miljoen.

“Kostenverhogende maatregelen op nationaal, maar ook op Europees niveau, verstoren het level playing field ernstig. Een dergelijke verstoring van het level playing field leidt tot een substantiële afname van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens”, zo luiden enkele van de conclusies. De werkgelegenheid zou volgens SEO in het geval van laagconjuctuur afnemen met 12.500 tot maximaal 37.500 banen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl