De SP vindt dat extra onkostenregelingen voor reis-, beroeps- en verblijfskosten voor leden van de Tweede Kamer moet worden geschrapt.

Kamerleden krijgen deze vergoedingen bovenop een bruto maandsalaris van 8.300 euro.

Bij andere partijen is er weinig animo om te morrelen aan de beloning van Tweede Kamerleden.

Het voorstel van de SP om de “riante” extra vergoedingen van Tweede Kamerleden af te schaffen, vindt amper gehoor bij andere fracties. Het gaat om reis-, beroeps- en verblijfskosten die elke maand standaard worden uitbetaald, ook al wordt er geen gebruik van gemaakt, bovenop het inkomen van 8.300 bruto per maand.

Deze vergoedingen kunnen oplopen tot een derde van het netto uit te betalen bedrag per maand, zegt SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen.

Van Nispen pleitte al eerder voor een versobering van het inkomen, de zogenoemde schadeloosstelling, en de regelingen.

Tweede Kamerleden houden extra vergoeding tijdens coronacrisis

Ook tijdens de coronacrisis blijven Kamerleden deze vergoedingen ontvangen, ook al werkt of werkte bijna iedereen vanuit huis. “Dat is onterecht en oneerlijk”, zegt de SP’er.

Lees ook op Business Insider

Bij andere werknemers zijn die vergoedingen tijdelijk geschrapt. “Zie het schrappen van de regelingen als een solidariteitsheffing”, aldus Van Nispen, nu veel mensen in problemen komen door de coronacrisis.

De ruime vergoedingen roepen volgens Van Nispen altijd al vragen op, onder meer over de aftrekbaarheid van de belastingen. “Bovendien zijn de vergoedingen nauwelijks controleerbaar.” Hij pleit voor een sober declaratiestelsel voor Kamerleden voor gemaakte kosten. De Kamer zal volgende week stemmen over zijn motie hiertoe.

PvdA tegen schrappen vergoedingen

De PvdA is wel bereid te praten over het inkomen maar is tegen het schrappen van bijkomende vergoedingen, omdat veel Kamerleden uit de regio komen. Zij moeten behouden blijven voor de politiek.

D66 is wel voor een wijziging van de aanvullende regelingen, maar vooral omdat de opbouw nu “rommelig” is. Beter is het om de schadeloosstelling te verhogen, aldus D66. GroenLinks zal erover nadenken.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib benadrukt dat het aan de Kamer zelf is om hier besluiten over te nemen.

De SP zelf kent een afdrachtregeling, die inhoudt dat onder meer Kamerleden een vast bedrag krijgen betaald en de rest in de partijkas vloeit. Van Nispen krijgt van de ruim 6800 euro netto die hij van de Kamer ontvangt, 2900 euro netto overgemaakt. “Meer dan genoeg”, vindt hij.

LEES OOK: Meerdere politici ontvangen wachtgeld uit een vorige baan, bovenop het salaris van €115.000 als Kamerlid