• Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn prognose voor de groei van de Russische economie in 2023 opwaarts bijgesteld tot een plus van 1,5 procent.
  • Dat is een stuk positiever dan de meest recente prognose van de Wereldbank, die een krimp van de Russische economie van 0,2 procent voorziet dit jaar.
  • Intussen woedt er onder economen een debat over de betrouwbaarheid van Russische statistieken.
  • Lees ook: 5 trends die laten zien hoe de economie van Rusland langzaam maar zeker wegkwijnt

Hoe gaat het nu echt met de Russische economie? Duidelijk is dat de westerse sancties als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne een aantal negatieve effecten hebben, waaronder lagere inkomsten voor de Russische staat uit de export van olie en gas. Tegelijk lopen de schattingen voor de groei van de economie van Rusland nogal uiteen.

Uit een update van de groeiprognoses van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijkt dat deze instelling de groeiprognose voor Rusland voor 2023 opwaarts heeft bijgesteld naar een plus van 1,5 procent. Bij een eerdere prognose ging het IMF nog uit van 0,7 procent groei.

De prognose van het IMF ligt daarmee in lijn met die van de Russische centrale bank. Deze gaf op 21 juli een groeiprognose van 1,5 procent tot 2,5 procent af voor dit jaar.

Sommige westerse economen hebben het IMF overigens wel bekritiseerd, omdat zij vinden dat de officiële statistieken die Rusland naar buiten brengt over economische indicatoren, minder betrouwbaar zijn geworden. Dat komt voornamelijk door het politieke conflict met Oekraïne dat grote invloed heeft op de Russische economie.

De Wereldbank bracht in juni overigens een prognose uit voor de economische groei van Rusland. Daarbij werd gerekend op een economische krimp van 0,2 procent voor 2023. Een groot verschil met de inschatting van het IMF.

Herstel economie China kampt met tegenwind

In de recentste prognose van het IMF voor China wordt vastgehouden aan een groei van 5,2 procent dit jaar. Tegelijk spreekt het IMF wel zorgen uit over haperingen in het herstel.

Het IMF wijst hierbij op de zwakke Chinese vastgoedsector, minder vraag vanuit het buitenland en de hoge jeugdwerkloosheid. "Recente data van juni wijzen op een afzwakking van het momentum in het tweede kwartaal van 2023".

De Chinese export daalde in de maand juni met 12,4 procent op jaarbasis, terwijl ook de binnenlandse vraag achterblijft. De Chinese overheid kijkt inmiddels weer naar maatregelen om de economie te ondersteunen. De centrale bank van China is al overgegaan tot het het verlagen van de beleidsrente

"Sterkere overheidssteun kan het herstel van de economie ondersteunen, maar ook leiden tot inflatoire druk. Dat zou een krapper monetair beleid noodzakelijk maken", schrijft het IMF.

LEES OOK: Rusland wil een digitale roebel lanceren, na een zware koersval in de afgelopen maanden en een inzinking van de economie