De overslag in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar met 3 procent afgenomen tot ruim 229 miljoen ton. De daling zit hem vooral in de afhandeling van kolen, ertsen en containers. De hoeveelheid verwerkte olieproducten bleef redelijk  wel redelijk op peil. 

Vooral minder kolen, ertsen en containers

Met een daling van bijna 10 procent werd er Er werd vooral minder droog massagoed zoals kolen, staal en containers overgeslagen dan vorig jaar. Hierbij speelde mee dat de Europese staalproductie achterblijft doordat China goedkoop staal op de markt dumpt. Daarnaast passeerden 2,3 procent minder containers de haven, mede door een verminderde export naar China en Brazilië.

Ook de overslag van nat massagoed, zoals olieproducten, nam iets af: min 1,1 procent. Maar het volume bevindt zich nog steeds op een “historisch” zeer hoog niveau. Dat laatste komt vooral doordat de olieprijzen de laatste tijd erg laag zijn. Raffinaderijen kunnen daardoor flinke marges maken.

Marktaandeel op peil

Ondanks de daling van de overlag nam het totale marktaandeel van Rotterdam met 0,3 procent toe. Het havenbedrijf verwacht dat de overslag in heel dit jaar dicht in de buurt van die in 2015 gaat uitkomen. Vorig jaar was nog sprake van een stijging van een kleine 5 procent.

Antwerpen op koers voor weer een recordjaar

De prestaties van de Rotterdamse haven staan in contrast met die van Antwerpen. De belangrijkste haven van België zag de overslag in de eerste zes maanden juist met 3,6 procent toenemen tot ruim 108 miljoen ton. Daarmee zijn de Belgen hard op weg om hun recordjaar 2015 te overtreffen.

Het Havenbedrijf Rotterdam meldde donderdag ook dat de eigen omzet in het eerste halfjaar op een kleine 337 miljoen euro is uitgekomen, vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Het nettoresultaat liep door een eenmalige kostenpost met 26 miljoen euro terug tot een kleine 97 miljoen euro.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl