Robots vernietigen geen banen. Dat blijkt uit het vrijdag verschenen onderzoek ICT, kennis en economie 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over alle sectoren van de economie.

Voor zover er tot nu toe robots worden ingezet, levert dat per saldo geen daling van de werkgelegenheid op.

Zeven procent van de Nederlandse ondernemingen gebruikte volgens de enquête in 2018 robots. Bij de groep van 7 procent die robots gebruikt, is er bij ruim twee derde geen enkel effect op de werkgelegenheid. Vervolgens is er bij ongeveer 14 procent van deze groep sprake van een nettoverlies van banen en en bij 14 procent een nettowinst van banen.

In de meeste sectoren van de Nederlandse economie worden al robots ingezet. Alleen in de sectoren ‘informatie en communicatie’, ‘financiële instellingen’ en ‘onroerend goed’ is geen melding van robots. Koploper in het gebruik is, niet verrassend, de industrie: in 29 procent van de bedrijven zijn al robots op de werkvloer te vinden.

Effect op de werkgelegenheid in de industrie is er nauwelijks. In ongeveer driekwart van de gevallen geven bedrijven aan dat er geen effect is. Bij ongeveer 14 procent van de gevallen zeiden bedrijven dat er meer werkgelegenheid kwam en in 10 procent van de gevallen dat er per saldo banen verloren zijn gegaan.

Het effect van robots op de werkgelegenheid heeft verschillende kanten. Het kan betekenen dat de robots nieuwe taken uitvoerden of dat de nieuwe productiemethode evenveel banen opleverde als kostte - en misschien andere banen.

De sectoren waar het effect louter positief was, zijn 'researchinstellingen' en de bouw. De bouw gebruikt tot nu toe mondjesmaat robots, maar waar dat gebeurde, kwam er licht meer werk of was het netto-effect neutraal.

LEES OOK: Nemen robots onze banen over? Deze scherpe observatie van Stephen Hawking laat zien dat we zelf onze toekomst bepalen