Met uitzondering van Portugal en Griekenland zijn de lonen nergens zo weinig
gestegen in de afgelopen vier jaar als in Nederland. Nederland is
doorgeschoten wat betreft loonmatiging, stelt Robin Fransman,
adjunct-directeur van het Holland Financial Centre. De lonen bleven niet
alleen achter bij de inflatie, de BTW werd ook nog eens verhoogd.

Loonmatiging is een goed middel op de export aan te jagen, maar dat is nu
juist niet het probleem in Nederland, stelt Fransman. "De export draait als
een tierelier (…). Wat we hier meemaken is vooral een binnenlandse
bestedingscrisis." Volgens Fransman is Nederland op dit moment gebaat bij
hogere lonen.

Zie het video-interview met Robin Fransman met Me
Judice
, het discussieplatform voor economen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl