Rabobank is geen beursgenoteerd bedrijf met een verhandelbaar aandeel. Maar de grootbank heeft wel zogenoemde certificaten uitstaan. Die hebben kenmerken van obligaties en aandelen en leveren een relatief hoog rendement op. Voor Rabobank is dit echter relatief duur. De grootbank wil daarom tot 1 miljard euro aan certificaten van de bank terugkopen.

Rabobank heeft in totaal voor 7,8 miljard euro aan certificaten uitstaan. Dat bedrag levert de bank veel kosten op, omdat het streven is om certificaathouders jaarlijks een vaste uitkering te geven die 6,5 procent van de uitgiftewaarde bedraagt.

Tijdens de coronacrisis wilde de Europese Centrale Bank (ECB) een tijd lang niet dat banken contante uitkeringen deden. Rabobank beloonde zijn certificaathouders toen met extra certificaten, waardoor het totaalbedrag nog verder opliep.

Nu vindt de bank het tijd om het aantal uitstaande certificaten flink terug te dringen. De financiële buffer is dusdanig ruim dat dit volgens Rabobank mogelijk is. De stap moet een jaarlijkse kostenbesparing van zo’n 60 miljoen euro opleveren.

Rabocertificaten: hoge jaarlijkse vaste uitkering

Elk certificaat van de bank heeft een nominale waarde van 25 euro bij de uitgifte. Wie ingaat op het bod van de bank, ontvangt 27,125 euro voor zijn stukken.

De certificaten zijn beursgenoteerd en de koers kan fluctueren. Dinsdag noteerden de certificaten bijvoorbeeld op 105,50 procent van de nominale waarde, ofwel op 26,375 euro.

De certificaten tellen mee als ‘eigen vermogen’ van Rabobank, dus risicodragend kapitaal. Als Rabobank failliet gaat, komen eerst spaarders en schuldeisers die leningen hebben verstrekt aan de beurt. Pas daarna kunnen certificaathouders eventueel iets claimen.

Certificaten van Rabobank lijken dus op aandelen, als je kijkt naar de zekerheid van terugbetaling bij een faillissement.

In de praktijk hebben de certificaten echter ook een obligatie-achtig karakter. Rabobank keert namelijk elk kwartaal een vergoeding uit en die is relatief hoog.

De vergoeding is minimaal een vast bedrag van 0,40625 euro per drie maanden; op jaarbasis is dat 1,625 euro per certificaat. Zie hier voor de details van de werking van Rabo Certificaten.

Er is ook een alternatieve vergoeding die gebaseerd is op het rendement van de tienjarige Nederlandse staatslening.

Bij de huidige koers van het Rabo Certificaat komt de vergoeding van 1,625 euro op jaarbasis neer op een rendement van 6,2 procent.

Rabobank heeft geen verplichting om de kwartaalvergoeding uit te keren en kan als het financieel slecht gaat de kwartaaluitkering eenzijdig schrappen.

LEES OOK: Vermogensbelasting box 3 op basis van ‘daadwerkelijk rendement’ sparen en beleggen? IT-ramp voor fiscus dreigt in 2027