Het kabinet Rutte II wil een serieuze belastinghervorming doorvoeren, maar PvdA en VVD lijken niet erg op één lijn te zitten over de manier waarop dat moet gebeuren.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra pleitte onlangs voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel, waarbij toeslagen, zoals de zorgtoeslag, worden afgeschaft in ruil voor lagere belastingtarieven.

In een interview met de Volkskrant noemt PvdA-leider Diederik Samsom dit idee donderdag “van een ongelooflijke lompheid”. De PvdA zet in op een andere aanpak: minder belasting op arbeid en meer belasting op kapitaal.

Samsom: hogere belasting rijken

Samsom lijkt daarbij te zinnen op meer differentiatie bij de vermogensbelasting in box III. “Voor mensen met een beetje spaargeld is het veronderstelde rendement van 4 procent te hoog, terwijl aan de bovenkant de vermogens alleen maar groeien en renteniers daardoor veel te weinig belast worden. Dat moet andersom”, zegt de PvdA-leider tegenover de Volkskrant.

Basis van de discussie tussen coalitiepartners VVD en PvdA is een vorig jaar verschenen rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen over een brede herziening van het belastingstelsel.

Deze belastingcommissie pleitte voor een bundeling van onder meer de zorgtoeslag en de huurtoeslag in één huishoudtoeslag, een verhoging van het algemene btw-tarief naar 23 procent en een meer realistische benadering van de vermogensbelasting in box III.

Vermogensbelasting box III

In 2001 kreeg Nederland een systeem waarbij de fiscus ervan uitgaat dat spaarders en beleggers jaarlijkse gemiddeld een rendement van 4 procent boeken. Daarover wordt 30 procent belasting geheven, wat een effectief tarief over vermogen van 1,2 procent oplevert.

De vermogensrendementsheffing houdt geen rekening met het daadwerkelijke rendement van spaargeld en beleggingen. Sinds een paar jaar liggen vooral de rentes op spaargeld fors lager dan de fiscale norm van 4 procent. De Commissie-Van Dijkhhuizen wil het veronderstelde rendement baseren op de gemiddelde spaarrente van de afgelopen vijf jaar.

Voor 2014 zou dit neerkomen op een normrendement van 2,4 procent. Hef je daar 30 procent belasting over dan kom je uit op een effectieve heffing van 0,72 op vermogen. Dat is fors lager dan de huidige 1,2 procent.

Lees ook

Paul van der Kwast: versimpel belasting, begin met afronden getallen

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl