De privacywaakhond ligt op zijn gat, net nu de nieuwe privacyregels zijn ingegaan.

Het is hommeles bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die te maken heeft met een uittocht medewerkers. De organisatie zegt naar aanleiding van een bericht in Het Financieele Dagblad dat diverse mensen de afgelopen tijd zijn vertrokken.

De krant schrijft dat de privacywaakhond gebukt gaat onder interne onrust. Er zou sprake zijn van bestuursruzies en een uittocht van ervaren mensen, wat ten koste zou gaan van de slagkracht, terwijl nu net de nieuwe privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn geworden.

‘Onze mensen zijn gewild’

De privacywaakhond zegt dat het vanwege de veranderingen die de organisatie doormaakt, niet vreemd is dat een aantal medewerkers, ,,veelal mensen die al geruime tijd voor de Autoriteit Persoonsgegevens werkten¨, elders een baan heeft aanvaard. De markt voor privacy-experts is krap ,,en onze mensen zijn gewild”, aldus de AP.

Met de nieuwe privacywetgeving krijgt de waakhond er nieuwe taken en bevoegdheden bij. De afgelopen tijd groeide het aantal voltijdsbanen er van 72 naar 123.

Bronnen van het FD brengen de uittocht in verband met het optreden van de in 2016 aangetreden bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen. Het oud-PvdA-Kamerlid en de voormalige burgemeester van Utrecht zou een autoritaire bestuursstijl hebben en nooit informatie vragen aan deskundigen. ,,Hij weet het zelf altijd beter'', zegt een betrokkene in de krant.

De enige die Wolfsen nu en dan zou tegenspreken, is het andere bestuurslid Wilbert Tomesen. Maar omdat het bestuur slechts twee leden telt, zouden de stemmen vaak staken. Wolfsen zou in dit geval gebruikmaken van zijn bevoegdheid de doorslaggevende stem uit te brengen.

De AP schrijft in de reactie over de veranderingen binnen de organisatie, waaronder de flinke groei in het personeelsbestand, dat die met extern advies tot stand zijn gekomen. ,,Een dergelijke transitie brengt discussies met zich mee in het bestuur.''

Overheid voldoet zelf niet aan regels

Ondertussen moet de AP aan de slag met de handhaving van de nieuwe privacyregels AVG die vrijdag zijn ingegaan. Daarbij wordt het midden- en kleinbedrijf voorlopig met rust gelaten, meldt De Telegraaf. "We beginnen bij de overheid", zei AP-voorzitter Aleid Wolfsen tegen de krant.

„Het is niet uit te leggen aan een kleine ondernemer dat hij aan allerlei regels moet voldoen, terwijl de Algemene Rekenkamer constateert dat de naleving van de wet persoonsgegevens door instellingen als de Belastingdienst jarenlang gebrekkig is geweest."

De AP zal de komende twee jaar zijn pijlen op de overheid richten. Volgens een woordvoerder heeft de overheid veel gegevens van mensen en moet die dan ook goed beschermen. Zorginstellingen beheren vaak gevoelige persoonsgegevens over de gezondheid van mensen. ,,Dus daar ligt ook de focus’’, aldus de zegsvrouw.

Vanwege de nieuwe wetgeving is een groot aantal organisaties verplicht een interne toezichthouder op de privacy aan te wijzen. ,,Wij gaan controleren of overheids- en zorginstellingen die daadwerkelijk hebben. Als die al niet is benoemd, dan kun je je afvragen wat er gebeurt van de bewustwording rondom privacy binnen een organisatie.’’