• Het kennisniveau op het gebied van IT-zaken ligt nog altijd te laag bij politieke partijen.
  • Bij de verkiezingen lijkt dat alleen maar erger te worden, want enkele experts zwaaien af.
  • Met wie versterken politieke partijen hun rangen om de IT-kennis op peil te houden? AG Connect, iBestuur en Binnenlands Bestuur deden navraag.

IT en de overheid lijken vooralsnog geen vruchtbare combinatie. Er worden veel projecten gestart, maar die lopen met enige regelmaat uit en kosten daardoor ook veel meer dan begroot.

Dit probleem zou wellicht beter in de hand gehouden kunnen worden, als de kennis van IT-zaken binnen politieke partijen groter zou zijn. Maar juist dat lijkt bij de aankomende verkiezingen niet de goede kant op te gaan.

Een analyse van AG Connect, iBestuur en Binnenlands Bestuur wijst er bijvoorbeeld op dat enkele goed ingevoerde Kamerleden die zich jarenlang hebben vastgebeten in IT-dossiers, na de verkiezingen van 22 november niet terugkeren. Hieronder vallen onder andere IT-politicus van het Jaar 2022 Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (Denk), Danai van Weerdenburg (PVV) en CDA-Kamerlid Raymond Knops.

Worden zij wel opgevolgd? Of daalt het kennisniveau voor ICT-zaken nog verder? AG Connect, Binnenlands Bestuur en iBestuur vroegen bij alle politieke partijen die volgens de laatste peilingen op 1 zetel of meer uitkomen wie ze als IT-expert op kandidatenlijst hebben staan.

LEES HIER de volledige analyse: Ammper IT-expertise op verkiesbare plekken