De pensioenen van politieke ambtsdragers gaan mogelijk verhuizen. Het reeds opgebouwde geld voor de oude dag moet uiterlijk 1 januari 2028 worden ondergebracht bij ambtenarenfonds ABP. Vanaf die datum gaan overheidsorganisaties ook premies betalen aan het ABP voor de pensioenopbouw.

Daartoe roept een aangenomen motie in de Eerste Kamer op, zo meldt het nieuwsplatform voor ambtenaren en bestuurders van overheidsinstanties Binnenlands Bestuur.

Nu vallen ambtsdragers, zoals Tweede Kamerleden, ministers en wethouders, nog onder de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (Appa). De bedoeling is dat ze worden overgezet naar het nieuwe pensioenstelsel volgens de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

LEES HIER het hele artikel bij Binnenlands Bestuur: Pensioen politieke ambtsdragers naar ABP